Heuvelrug

Ontdekkingsmama lokt politiek naar school

ontdekkingsreis

De gemeenteraad gaat vergaderen op basisschool de Ontdekkingsreis. Daar gaat de politiek horen dat de school vreest voor veel te kleine nieuwbouw. ‘Ik wil geen tent meer voor mijn kinderen.’

‘Jaa!,’ twittert Marjolein Braakman gisteravond laat, juichend. ‘Er komt een beeldvormende vergadering over nieuwbouw van Ontdekkingsreis! Op school zelf!’

Braakman heeft drie kinderen op basisschool de Ontdekkingsreis en is erg tevreden over de school. Maar ook erg ongerust over de plannen voor vernieuwbouw. ‘Een gebouw voor 63 leerlingen. Veel te klein.’

{mprestriction ids=”*”}

Vandaar dat Braakman zich gister vervoegt op het Doornse Cultuurhuis, waar een chaotische avond vol vergaderingen eindigt in de allerlaatste vergadering: die van de agendacommissie voor de volgende vergaderingen. Braakman presenteert zichzelf en het onderwerp overtuigend genoeg om het op de agenda te krijgen. Dat niet alleen; het onderwerp zal worden besproken in het onderwerp zelf: op de Ontdekkingsreis.

Het past in de nieuwe aanpak van de politiek. Meer inbreng van inwoners, meer vergaderen op lokatie. Het past niet helemaal in een andere streven van de politiek: zich een beeld vormen van het onderwerp in een vroege fase van de besluitvorming. Want het plan ligt er al: een schoolgebouw voor 63 leerlingen. Terwijl de school nu al honderd leerlingen telt en wil doorgroeien naar tweehonderd. ‘We zijn een bijzondere school. Met regionale uitstraling,’ zegt Braakman.

De school -en de kinderen en vooral de ouders- roeren zich vaker, ze zoeken immers al jarenlang naar een fatsoenlijk onderkomen. Die zoektocht liep de afgelopen twaalf jaar langs een woonhuis, een tent en een afgeschreven asielzoekerscentrum, voorheen cursusgebouw.  Stookkosten liepen in al die gebouwen op tot astronomische bedragen. ‘We verstoken in ons gebouw nu meer dan het hele Revius,’ zegt Braakman.

Nieuwbouwplannen wisselden elkaar de laatste jaren in hoog tempo af. Maar nu is er dan een concreet plan: voor de Ontdekkingsreis vernieuwbouwt de gemeente het oude gebouw van Dolfijn-Zuid in Driebergen. Alleen wil de gemeente het bestaande gebouw en het schoolplein reduceren tot een gebouw en schoolplein van minimale omvang, omdat leerlingprognoses een grotere school niet zouden rechtvaardigen.

Marjolein Braakman is er op gaan studeren en zij vindt: die prognoses kloppen niet. Tijdens de studie kwam Braakman er bovendien achter dat een ander bureau nog recentere prognoses heeft gemaakt, ook in opdracht van de gemeente. Alleen zijn die niet bekend, omdat ze van de gemeente geheim moeten blijven. ‘Ik wil de raad informeren over de fouten die ons inziens gemaakt worden,’ zegt Braakman, die vreest dat de raad op grond van onjuiste informatie nu verkeerde beslissingen neemt en er spoedig weer noodgebouwen nodig zijn. ‘Ik wil als moeder geen tent meer voor mijn kinderen.’

Braakman schat de kansen op een ruimer schoolgebouw voor Ontdekkingsreis in als groot. ‘Omdat we de wet aan onze kant hebben. De gemeente is wettelijk verplicht uit te gaan van juiste prognoses.’ Toch ligt de kwestie moeilijk. Vanwege de krimp -het aantal kinderen op de Heuvelrug  zou de komende 25 jaar met een kwart afnemen, zeggen prognoses- concurreren alle basisscholen nu al stevig met elkaar, ondanks gentlemans agreements zulks niet te doen. Een groter gebouw voor Ontdekkingsreis zou die strijd alleen maar doen toenemen. Bovendien kan de gemeente de resterende grond op het schoolterrein goed gebruiken voor woningbouw, om daarmee de vernieuwbouw te betalen.

{/mprestriction}

Lees ook:
Geen andere optie: Ontdekkingsreis naar Jagerspad
Opnieuw uitstel nieuwbouw Ontdekkingsreis
Hoek Engweg wordt Ontdekkingsreis
Dolfijn Zuid naar Noord. Leeg schoolgebouw voor Ontdekkingsreis
Toch nieuwbouw voor Ontdekkingsreis en Dolfijn