PS'15; persberichten en ingezonden

Partij voor de Dieren stelt vragen over massale verdrinking veldmuizen

(ingezonden door PvdD)

De Partij voor de Dieren vraagt het Utrechtse college van Gedeputeerde Staten om de inzet van diervriendelijke maatregelen tegen overlast door veldmuizen aan te moedigen. De directe aanleiding is het bewust onder water zetten van grasland in Bunschoten. Veldmuizen komen op deze manier door middel van de verdrinkingsdood om het leven.
Uit het noordoosten en zuidwesten van de provincie Utrecht komen meldingen van agrariërs die hun grasland beschadigd zien door verstoringen in het ecologisch evenwicht. Veldmuizen kunnen door onnatuurlijke omstandigheden zeer sterk in aantal toenemen. Omdat veldmuizen holen en tunneltjes maken onder de grond en de wortels van gras opeten, heeft hun aanwezigheid bij dergelijke ‘piek-populaties’ een nadelig effect op de kwaliteit van het gras. Ondernemers zoals agrariërs en managehouders zien de veldmuizen dan ook liever komen dan gaan.
De Partij voor de Dieren is van mening dat de oorzaak van de situatie moet worden aangepakt, in plaats van symptoombestrijding die geen structurele oplossing biedt. Het massaal doden van veldmuizen werkt namelijk slechts zeer plaatselijk en kortstondig. Daarnaast gaat het verdrinken of anderszins doden van deze diertjes gepaard met veel dierenleed, en is het doden middels verdrinking bij wet verboden.
In 2005 deed de Universiteit van Wageningen onderzoek naar de oorzaken van het ontstaan van ‘plofpopulaties’ veldmuizen, welke destijds in Friesland voor problemen zorgden. Uit dit onderzoek blijkt dat keuzes in het kader van landschapsinrichting en natuurbeheer hierin de grootste rol spelen. Het verlagen van de waterstand heeft bijvoorbeeld tot gevolg dat de grond aantrekkelijker wordt voor veldmuizen, en hetzelfde geldt voor het jaar rond op stal houden van vee. De monoculturen waarbij struikjes, bomen en andere kleine elementen uit het landschap verwijderd worden, zorgen ervoor dat weilanden geen barrières meer hebben tegen uitbreidende populaties veldmuizen. Daarnaast zorgt het bejagen van de natuurlijke predatoren van veldmuizen, zoals de vos, ervoor dat de populatie nog een extra zetje in de rug krijgt.
De Partij voor de Dieren vraagt daarom aan Gedeputeerde Staten een halt toe te roepen aan het verdrinken of anderszins doden van deze dieren, en om diervriendelijke maatregelen te nemen die wel een structurele oplossing bieden. “Zowel de natuur als de agrariër heeft hier baat bij,” aldus Willem van der Steeg, fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren Utrecht.