WTSCHP '15; persberichten en ingezonden

Hoop voor kat in het nat; trapjes voor verdrinkende katten

(ingezonden door Partij voor de Dieren)

De Partij voor de Dieren vraagt het waterschap de Stichtse Rijnlanden om een oplossing voor het grote aantal katten dat jaarlijks verdrinkt. De waterschapsfractie van de partij diende daarom een motie in waarin zij vraagt om maatregelen hiertegen. De hoogheemraad heeft beloofd dat er bij nieuwe steile beschoeiingen trapjes worden aangelegd waardoor katten weer uit het water kunnen klimmen.

Het komt dikwijls voor dat katten onverhoopt in het water vallen en door steile beschoeiingen niet meer uit het water komen. Zo worden bij de Reviuskade en de Hopakker in Utrecht veel kattenlichaampjes gevonden van katten die hun duik niet hebben overleefd. Katten, maar ook andere dieren die te water raken, steken al hun energie in het boven water blijven en het zoeken naar een manier om uit het water te komen. Als deze er niet is, sterven ze door verdrinking.

De waterschapsfractie van de Partij voor de Dieren maakt zich al lange tijd hard voor een oplossing voor dit probleem. Een dier dat verdrinkt lijdt namelijk ernstig, en ook kattenbezitters zijn aangeslagen als hun huisdier op deze manier aan zijn einde komt. Een voorbeeld van een oplossing zijn de speciale ‘kattentrapjes’, waarmee katten en andere dieren zoals egels en honden uit het water kunnen klimmen. Ook kunnen touwen worden opgehangen. De Stichting Kat uit de Gracht geeft hierover voorlichting.

Om de dieren te helpen die onbedoeld te water raken, diende de Partij voor de Dieren samen met de PvdA een motie in. Hiermee vraagt zij het waterschap om te onderzoeken op welke locaties veel katten te water raken, en in ieder geval op deze locaties voorzieningen aan te brengen die voorkomen dat katten en andere dieren verdrinken.

In plaats van een aanname van deze motie kunnen de Partij voor de Dieren en de noodlijdende dieren rekenen op een toezegging: de hoogheemraad heeft beloofd om bij nieuw aan te leggen beschoeiingen kattentrapjes aan te brengen. De Partij voor de Dieren beraadt zich momenteel op acties om te zorgen dat er óók maatregelen worden genomen op plekken waar al beschoeiingen zijn aangelegd, en waarvan bekend is dat er veel katten verdrinken.