WTSCHP '15; persberichten en ingezonden

Koersvast, veilig en verantwoord

(ingezonden door VVD)

Utrecht , 19 februari 2015

Koersvast, veilig en verantwoord
Verkiezingsprogramma VVD Waterschap HDSR
Het verkiezingsprogramma van de provinciale Utrechtse VVD voor de Verkiezingen voor het Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden van 18 maart 2015 is getiteld “Koersvast, Veilig en Verantwoord”.
De VVD wil dat het Waterschap de burgers de ruimte geeft waar dat kan. De ruimte om iets te maken van hun leven.
De VVD wil dat het Waterschap vooral de zorg voor de veiligheid van de burgers (droge voeten) en daarnaast ook de zorg voor voldoende en schoon water op een verantwoorde en sobere manier uitvoert. Voor de VVD is het uitgangspunt dat het waterschap zich moet beperken in de uitvoering van zijn taken. Niet-wettelijke taken worden afgebouwd en er wordt zoveel mogelijk ruimte teruggegeven aan de burgers en bedrijven.
De VVD wil dat het waterschap afziet van verdere lastenverhogingen en de nullijn als uitgangspunt hanteert. Wat betreft de VVD wordt meer gewerkt langs de lijnen “De vervuiler en gebruiker betalen” en wordt niet meer van alles en nog wat uit de grote overheids-pot betaald.
De VVD geeft voorrang aan versterking van de Lekdijk en vernieuwing van de Waterzuivering Utrecht, en dat kan wat de VVD betreft betekenen dat het Waterschap andere projecten pas later oppakt.
Koersvast veilig en verantwoord
Lijsttrekker Reinout Woittiez: ”De VVD houdt vast aan haar koers van de afgelopen jaren. Dus voorrang geven aan veilige dijken en droge voeten en vooral als Waterschap zelfbeheersing tonen in wat er wordt opgepakt: een klein en effectief Waterschap dat ruimte geeft aan anderen. Wij willen dat mensen en bedrijven meer en meer zelf hun bijdrage gaan leveren aan het behoud van droge voeten en het beschikbaar houden van voldoende en schoon water ”.
Het volledige programma van de VVD is te downloaden op onze website