Columns WTSCHP '15

Columns WTSCHP’15; Waterschap: waarom?

Hillridge vroeg alle partijen die meedoen aan de verkiezingen voor het Waterschap een lokale kandidaat een column te laten schrijven, toegspitst op lokale zaken. De tweede column is van Rinus vader, kandidaat numero 4 op de lijst Christen Unie.

Waterschap: waarom?

Tussen Heuvelrug en Bodegraven wonen in 21 gemeenten ruim 750.000 mensen, die beschermd dienen te worden tegen watersnood, wateroverlast en watervervuiling.
Voor bescherming tegen watersnood in een groot deel van ons land zijn 60 km rivierdijken langs de Lek en de Nederrijn en 608 km andere keringen zoals de Schalkwijkse Wetering, die het waterschap bewaakt en onderhoudt; jaarlijkse kosten € 9 miljoen.
Voor bescherming tegen natte voeten in uw tuin of polder zijn 440 km kades, 9.300 km watergangen en 170 gemalen en 560 stuwen aangelegd, die het waterschap bedient en onderhoudt; jaarlijkse kosten € 21 miljoen.
Ter voorkoming van watervervuiling zijn in onze regio 17 zuiveringsinstallaties en 52 rioolgemalen, die het waterschap bedient en onderhoudt; jaarlijkse kosten € 59 miljoen.
U ziet: een omvangrijke taak van algemeen belang, waarbij heel wat te kiezen valt. Hoog grondwater is fijn voor flora, fauna en landbouw, maar onpraktisch voor uw kelder. Stuwen en sluizen zijn nodig voor de waterbeheersing, maar onhandig voor riviervis – wat weer vraagt om dure vispassages. Strakke kades en beschoeiingen zijn handig in beheer maar niet voor de dieren. Uiterwaarden inrichten voor natuurontwikkeling of recreatie vraagt om andere keuzes dan voor de doorstroming bij hoog water.
Daarom willen we als burgers weten welke keuzes de dijkgraaf met zijn 330 werknemers maakt bij de inrichting en veiligheid van onze omgeving en hoe hij daarbij onze € 250 per woning gebruikt. Dat doen we in het algemeen bestuur van Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden namens u, de “ingezetenen”. Daarom kunt u op ons iedere vier jaar uw stem uitbrengen. Mijn naam is Rinus Vader en ik ben kandidaat (no. 4) voor de ChristenUnie in het waterschap De Stichtse Rijnlanden (dat een groot deel van Utrechtse Heuvelrug bestrijkt). In het dagelijks leven werk ik bij het internationale ingenieurs adviesbureau Royal Haskoning. Ik kies voor kwaliteit en sta bij afwegingen voor het duurzame belang van onze veiligheid en onze natuur. Doet u mee? Stem dan 18 maart op de ChristenUnie!

Rinus Vader,
Driebergen-Rijsenburg

 

 

Wat zijn dit voor columns?

Hillridge zoekt graag naar minder clichees en vroeg deelnemende partijen aan hun lokale kandidaat te vragen een column te schrijven, met de volgende richtlijn:

  • De columns mogen pakweg 350 woorden tellen (minder is altijd beter weet de goede columnist) en zich uiteindelijk toespitsen op de Heuvelrug.
  • Maak de kiezer duidelijk wat de Provincie of het Waterschap voor de Heuvelrug kan betekenen als jij of jouw partij gekozen wordt.
  • Liever geen algemeenheden, en zeker geen landelijke verhalen. Pak liever een lokaal detail dat jouw kandidatuur goed illustreert.

end faq

{accordionfaq faqid=accordion3 faqclass=”lightnessfaq defaulticon headerbackground headerborder contentbackground contentborder round5″ active=item1}


SURF DOOR NAAR WTSCHPS’15