Doorn

Grondwaterpompen Doorn beter even uit

Een aantal inwoners van Doorn met een grondwaterpomp in de achtertuin is verzocht die voorlopig even niet te gebruiken. De dynamiek die de pompen veroorzaken in de grondwaterstromen zou de stomerijverontreiniging verder kunnen verspreiden.

Het zou gaan om zes of zeven huishoudens met zo’n eigen grondwaterpomp, bleek tijdens het inloopspreekuur Acacialaan. Het inloopspreekuur is bedoeld voor vragen rond de verontreiniging en sanering,  die beantwoord worden door medewerkers van milieudiensten, provincie, GGD en waterbedrijf Vitens.

{mprestriction ids=”*”}Volgens medewerkers van de gemeente Heuvelrug zou een verzoek om dergelijke pompen voorlopig niet te gebruiken onlangs gedaan zijn, maar aan wie precies en door wie is onduidelijk. Het verzoek zou verband houden met de verdere verspreiding van stomerijmiddel PER in grondwaterstromen.

Eerder werd al bekend dat een verzoek om geen grondwater op te pompen gedaan is aan kwekerij A8, een kilometer benedenstrooms van de stomerij die de bron is van de verontreiniging. In het water onder de kwekerij is de verontreiniging nog niet aangetroffen, maar al wel in de vijver van Huis Doorn, driehonderd meter stroomopwaarts richting de stomerij.

Volgens deskundigen zou door het oppompen van water door de kwekerij de verontreiniging harder gaan stromen richting het Langbroekerweteringgebied
en mogelijk alsnog in het grondwater van de kwekerij terecht komen, met mogelijk desastreuze gevolgen voor de strenge certificering van de biologische groentenkwekerij.

Milieuwethouder Nijhof stelde tien dagen geleden nog dat inwoners van Doorn zonder gevaar de auto kunnen wassen en hun tuin kunnen sproeien met grondwater dat ze zelf oppompen. Afgelopen week zei de wethouder niet op de hoogte zijn van verzoeken aan inwoners om geen grondwater meer op te pompen. Een verzoek om bevestiging speelde de wethouder wel door aan de afdeling voorlichting.

Gemeentevoorlichting liet vrijdag weten langer nodig te hebben, omdat voor ‘afstemming’ van het antwoord overleg nodig is met waterschap HDSR en provinciaal bodemloket RUD. Wel kon voorlichting bevestigen dat de bij het HDSR ‘bekende’ wateronttrekkers deze week schriftelijk bericht krijgen over het wel of niet oppompen van grondwater.

Dossier Stomerij, omgekeerd chronologisch:
Inloopspreekuur met grote afwezige
Heuvelrug koopt buurwoningen stomerij voor €1,1 miljoen
Stomerijgif dreigt nu ook kwekerij te bereiken

Ook VVD wil stomerij nu sluiten

Raadslid ‘narrig’ over aanpak stomerijgif
Stomerijmachine al op 3 januari stilgelegd

Kamers boven gifstomerij nu ook al ontruimd
Doornse stomerij: Buren uitgekocht, OM ingeschakeld, gif aangetroffen in de vijver van Huis Doorn 
Chemicus: PER vervliegt met koken water
Nog zes urgente stomerijvervuilingen in Utrecht

Stomerijlucht schoon, maar stomer heeft geen zin meer 
Stomerijgif al meer dan decennium in beeld
Lucht buurwoningen stomerij nog steeds te vies
Stomerij Van Boordt: Wij lozen helemaal niks

Onrust over stomerijgif neemt nog niet af
Stomerijgif ‘dampt’ nu ook uit naar drinkwater
Ook tweede buurman ontvlucht gifdampen
Buurman ontvlucht vuile stomerijbodem
Wasserijgif: Afgraven, injecteren, filteren
Gif onder stomerijen Doorn en Driebergen

{/mprestriction}