Amerongen

Heuvelrug onzeker over doorgaan met bedrijventerrein

Stiefelhagen jonge dassen

Wethouder Van Dongen weet nog niet of de gemeente Heuvelrug de uitbreiding van het bedrijventerrein Amerongen moet doorzetten. ‘Ik wil een open gesprek.’

Gisteren vernietigde de Raad van State een plan voor uitbreiding van het Amerongse bedrijventerrein. Wethouder Van Dongen toont zich er een dag later niet enorm verbaasd om, wel teleurgesteld. ‘Het is jammer voor die ondernemers die daar dus niet terecht kunnen. En jammer voor de gemeente, want die loopt nu inkomsten mis.’

Stiefelhagen jonge dassen

{mprestriction ids=”*”}Volgens de wethouder zou het gaan om een bedrag van €’40.000 dat projectontwikkelaar Jansen de Jong zou betalen aan de gemeente Heuvelrug. Plus een veelvoud van dat bedrag aan misgelopen bouwleges. Ook heeft het ambtelijk apparaat inmiddels tegen de anderhalve ton aan kosten gemaakt voor het vernietigde plan. Daarbij rekent de wethouder overigens niet de ‘historische’ kosten mee die de voormalige gemeente Leersum maakte sinds die met het plan begon, in 1997. 

Van Dongen heeft direct na de uitspraak een ‘constructief gesprek’ gehad met projectontwikkelaar Jansen de Jong, waarbij over en weer teleurstellingen zijn geuit. Over anderhalve week spreken wethouder en projectontwikkelaar elkaar pas goed. ‘Om te bekijken wat de schade is, wat de situatie is en of we samen door willen. Ik weet dat de projectontwikkelaar allerlei intentieovereenkomsten heeft met ondernemers, maar dat is iets waar ik liever niet intreed.’

Van Dongen verwacht in elk geval geen miljoenenclaim, zoals zijn voorganger Homan de gemeenteraad vorig jaar wel voorspiegelde, toen het aarzelend akkoord ging met het plan. ‘We hebben er als gemeente alles aan gedaan, dus ik denk van niet. Maar ik ga nu liever niet op schadeclaims in, daarin verschil ik misschien een beetje met mijn voorganger.’

Mocht Jansen de Jong het plan alsnog willen doorzetten, dan wacht de wethouder ook nog een gemeenteraad die opnieuw akkoord moet gaan.  ‘Ik heb behoefte aan een open gesprek met de raad,  want het is een gevoelige zaak geweest, met voor- en tegenstanders. Dan zullen we moeten bekijken of we het gaan repareren door de verplaatsing van de volkstuin voldoende te borgen. Maar je kunt ook zeggen: we stoppen ermee. En er zit nog vanalles tussenin.’

Am. eng vodb

 

Dat repareren is mogelijk, zegt Van Dongen. ‘Want we weten precies waar de onvolkomenheden liggen. Dan zorg je dat de verplaasting van de moestuin geborgd is en het rapport over de dassen betrokken wordt. Dan denk ik dat heel veel bezwaren ongegrond verklaard zullen worden, want daarin staat dat de dassen er niet foerageren en dus niet als gevolg van deze ontwikkeling zullen vertrekken.’

Het kan ook, zegt Van Dongen, dat Jansen de Jong er ’tabak’ van heeft. ‘Dan ontstaat er een nieuwe situatie.’ In het constructieve gesprek met de wethouder heeft de projectontwikkelaar laten weten dat er nog altijd twee a drie serieuze kandidaten zijn om het bedrijvengebied te betrekken. ‘Maar daarvoor moet je bij Jansen de Jong zijn.’ {/mprestriction}

Lees ook:
Bedrijventerrein Amerongen: bewijsstuk zoek in de post
RvS vernietigt plan uitbreiding Amerongs bedrijvengebied

Dorp en natuur naar rechter om industriegebied
VVD en wethouder: tunnel voor verdreven dassen

Hier lees je de uitspraak van de Raad van State.