Amerongen

Bedrijventerrein Amerongen: bewijsstuk zoek in de post

Woensdag vernietigde de Raad van State het plan voor uitbreiding van het Amerongse bedrijvengebied. Een van de redenen is een zoekgeraakt rapport over de aan-of afwezigheid van een dassenfamilie.

{mprestriction ids=”*”}Dat meldt wethouder Van Dongen. Het rapport diende als aanvulling op een eerder rapport over mogelijke schade voor de natuur als gevolg van de aanleg van het bedrijventerrein. Nadat natuurbeschermers de gemeente wezen op een familie dassen die in het gebied af en toe voedsel zou komen zoeken is een tweede, zwaarder rapport gemaakt.

Maar dat rapport -twee A4’tjes-  is ergens blijven steken, zegt gemeentesecrtaris Havekes: ‘Voor zover we hebben kunnen nagaan is het voor 95% zeker hier de deur uitgegaan. Maar kennelijk is het niet aangekomen bij de Raad van State. We kunnen niet achterhalen wat er is misgegaan.’ Het rapport is later nog wel nagezonden, maar dat gebeurde pas na sluitingstermijn van de zaak.

‘Je weet dus niet wat de uitspraak geweest zou zijn als het rapport wel betrokken zou zijn geweest,’ zegt wethouder Van Dongen, die denkt dat het betoog wel stand had gehouden met het zwaardere rapport.  ‘Wij denken dat de Raad anders had geconstateerd dat er geen overtreding van de flora- en faun wet was geweest. Want in het rapport staat de de dassen daar niet foerageren. Dus dat er geen dassen zullen vertrekken als gevolg van deze ontwikkeling.’

Maar, vindt Van Dongen, heel veel doet dat er niet toe, omdat naast de natuurbeschermers ook de volkstuinvereniging in het gelijk werden gesteld door de Raad van State. ‘Er was onvoldoende borging voor de verplaatsing van de volkstuinen. Dus dan had je met dat probleem gezeten.’

Vorig jaar liep de gemeente Heuvelrug al een blauwtje met een plan voor de vestiging van een hotel met brasserie in het voormalige gemeentehuis van Amerongen. Omwonenden stelden toen ook dat het plan onzorgvuldig tot stand was gekomen. De Raad van State stelde hen in het gelijk en vernietigde het plan. Dat gebeurde pas nadat de Raad van State zelf had gevraagd om aanvullende rapporten en motiveringen.

Maar die rapporten en motiveringen zijn nooit gemaakt, volgens de gemeente als gevolg van fouten in de ambtelijke organisatie, waarvan afdelingen langs elkaar zouden hebben gewerkt. Na die uitspraak is de verkoop van het Amerongse gemeentehuis -dat negen ton moest opbrengen- teruggedraaid. {/mprestriction}

Lees ook:
RvS vernietigt plan uitbreiding Amerongs bedrijvengebied

Verkoop Amerongs gemeentekantoor ook teruggedraaid