Ingezonden

Wateroverlast in Groene tuinen aangepakt

(ingezonden door Langedreef.nl)

In de komende weken vinden op verschillende plekken in de nieuwbouwwijk de Groene tuinen werkzaamheden plaats om de wateroverlast aan te pakken.

Achtergrond
Op verschillende plekken in de Groene tuinen is overlast van regenwater dat lange tijd blijft staan en niet wegloopt/zakt in de bodem. Er is onderzoek gedaan naar hoe dit komt en uit het onderzoek blijkt dat:

1. op enkele plekken in de Groene tuinen er sprake is van een verharde grondlaag. Hierdoor zakt het water niet goed weg in de bodem;

2. het water zich niet goed laat wegleiden door de aangelegde brandgangen. Het gevolg is dat op sommige plekken het water van de hemelwaterafvoeren van de bergingen terug, de tuinen instroomt.

Maatregelen in de openbare ruimte
Op advies van deskundigen worden de komende weken werkzaamheden uitgevoerd om het water beter weg te laten lopen/zakken. Het gaat om de volgende maatregelen:

· omspitten van een strook grond tot op het zand over de volle lengte van het middengebied, langs het fietspad.

· aanbrengen van grindkoffers als waterbuffer op de meest natte plekken ter hoogte van de Wulvenhof;

· nalopen van de brandgangen en waar nodig de bestrating aanpassen.

Deze werkzaamheden gebeuren tegelijk met het planten van de bomen.

Met de bovengenoemde maatregelen verwachten we de wateroverlast in het openbaar gebied te verhelpen.

Maatregelen bij de huurwoningen

Huurders van Heuvelrug Wonen zijn op de hoogte van de maatregel die Heuvelrug Wonen hen aanbiedt bij het aanpakken van de wateroverlast.