PS'15; persberichten en ingezonden

Pvda wil gratis OV in de daluren voor oudere minima

(ingezonden door PvdA)

De Partij van de Arbeid wil ervoor zorgen dat ouderen met een smalle beurs buiten de spits gratis met de bus of de tram kunnen reizen binnen de provincie Utrecht. Dit is één van de concrete actiepunten uit het PvdA-verkiezingsprogramma voor de provinciale statenverkiezingen op 18 maart.
Om ervoor te zorgen dat ouderen zolang mogelijk zelfstandig blijven wonen en mee kunnen doen in de samenleving, is het van groot belang dat zij toegang hebben tot goed openbaar vervoer. Zo kunnen ook mensen die zelf niet meer zo mobiel zijn op familiebezoek, vrijwilligerswerk of boodschappen doen of naar de huisarts gaan. Om de drukke trams en bussen in de ochtend- en avondspits niet nog meer te belasten, gaat het om gratis OV in de zogenaamde ‘daluren’. Ook komen alleen ouderen in aanmerking met een minimum inkomen.
In Amsterdam mogen ouderen al sinds 2014 gratis met het openbaar vervoer reizen. Dit was een initiatief van de Amsterdamse PvdA en blijkt zo’n succes dat het in 2015 wordt voortgezet. De PvdA denkt dat ook in de provincie Utrecht gratis OV kan bijdragen aan de bereikbaarheid en leefbaarheid van kleine dorpen. Een fijn vertakt netwerk kan behouden worden door slimme combinaties (het busje brengt eerst kinderen naar school en dan ouderen naar de dagopvang), de inzet van vrijwilligers en maatwerk voor dunbevolkte gebieden. Ook ondersteunt de PvdA initiatieven voor de buurtbus.