columns PS'15

Columns PS’15. PvdA: De recreatieve provincie

Hillridge vroeg alle partijen die meedoen aan de PS’15 verkiezingen een lokale kandidaat een column te laten schrijven, toegespitst op lokale zaken. In de tweede column Ali Essousi, kandidaat statenlid PvdA

De recreatieve provincie

De Utrechtse Heuvelrug heeft één van de mooie natuurgebieden in de provincie Utrecht. Ik zie een grote kans om samen met de inwoners en ondernemers te werken aan onze recreatiegebieden. De basis hebben we in de vorm van diverse natuurlijke gebieden. Aan ons de taak om de toegankelijkheid te garanderen, bereikbaarheid te vergroten en alles groen te houden!
De PvdA vindt het belangrijk dat recreatiegebieden altijd toegankelijk zijn voor iedereen! Het meer betrekken van inwoners en ondernemers mag nooit leiden tot een beperking van die toegankelijkheid. Het is voor ons als partij tenslotte ondenkbaar dat de toegang tot recreatiegebieden afhankelijk gaat worden van de dikte van je portemonnee. Recreatiegebieden zijn er voor alle inwoners en daar hoort de provincie over te waken.
Daarnaast moet de bereikbaarheid goed op orde zijn. Recreatiegebieden moeten goed bereikbaar blijven voor Openbaar Vervoer en de (elektrische) fiets. Doordeweeks is het OV-netwerk grotendeels gebaseerd op woon-werkverkeer. Waarom kunnen we in het weekend niet meer aandacht vestigen op recreatief mobiliteit door middel van recreatieve lijnen die de steden verbinden met het buitengebied? Nu zie je in de stad Utrecht op zondagmiddag haast geen mensen met een picknickmand de bus nemen naar het Doornse Gat.
Tenslotte vindt de PvdA het belangrijk dat bestaande natuur behouden blijft. Nieuwe ontwikkelingen in recreatiegebieden horen te passen bij het natuurlijke- en landschappelijke karakter van het gebied. Verstorende en schadelijke activiteiten beschouw ik niet als recreatief. De kracht van de recreatieve beleving in een provincie als Utrecht is juist te danken aan de natuurlijke en landschappelijke waarden. Recreatieve activiteiten die hierbij aansluiten zie ik als een meerwaarde voor groene gebieden. Schadelijke activiteiten horen niet daar niet thuis.

Ali Essousi, kandidaat-statenlid PvdA provincie Utrecht

 

Wat zijn dit voor columns?

Hillridge zoekt graag naar minder clichees en vroeg deelnemende partijen aan hun lokale kandidaat te vragen een column te schrijven, met de volgende richtlijn:

  • De columns mogen pakweg 350 woorden tellen (minder is altijd beter weet de goede columnist) en zich uiteindelijk toespitsen op de Heuvelrug.
  • Maak de kiezer duidelijk wat de Provincie of het Waterschap voor de Heuvelrug kan betekenen als jij of jouw partij gekozen wordt.
  • Liever geen algemeenheden, en zeker geen landelijke verhalen. Pak liever een lokaal detail dat jouw kandidatuur goed illustreert.

end faq

{accordionfaq faqid=accordion3 faqclass=”lightnessfaq defaulticon headerbackground headerborder contentbackground contentborder round5″ active=item1}


SURF DOOR NAAR PS’15