PS'15 Nieuws etc

Op naar PS’15; Nog zeventien dagen

Ter gelegenheid van de Statenverkiezingen -nog zeventien- dagen maakte Hillridge een overzichtspagina met een korte inleiding op de Staten, een serie lokale columns, wat nieuws, handige verwijzingen en een hele berg persberichten.

Direct door naar de pagina PS’15


Wie zijn de provincie Utrecht?

Dat zijn wij natuurlijk allemaal, maar bedoeld wordt hier de organisatie. Dat zijn de baas: Commissaris der Koning, zijn ministers: vier gedeputeerden en hun controleurs: 47 statenleden. Die we nu dus opnieuw kiezen.
Plus ongeveer 800 ambtenaren, allemaal in dat smalle provinciehuis langs de A27. Lees verder hier over de organisatie.

Wat doen ze?

De provincie doet zelf veel aan -of: investeert veel in- natuur, wegen en openbaar vervoer.  De provincie stelt verder de kaders waarin de gemeenten mogen bewegen. Zo controleert de provincie de kas en de begrotingen van de gemeenten en stelt gemeenten die uit de bocht vliegen onder curatele. Zo kwam Heuvelrug eind 2012 onder controle van de provincie omdat de begroting te onduidelijk was en moest Heuvelrug korte tijd uitgaves vooraf aan de provincie voorleggen.

Ook toetst de provincie ruimtelijke plannen aan de eigen overkoepelende visie voor de streek waarin de gemeente ligt. Dat gebeurt meestal in onderhandelingen tussen gemeenten en provincie, nog voordat zo’n plan uberhaupt naar buiten komt. Zo sneuvelde een plan om van een kwekerij tussen Leersum en Doorn een zorghotel te maken omdat de provincie vond dat dat zorghotel te groot werd.

Verder stuurt de provincie de provinciale economie. Zo houdt de provincie een oogje op de verschillende bedrijventerreinen. Gemeenten willen graag bedrijventerreinen aanleggen en kantoren laten bouwen omdat dat geld in het gemeentelaatje brengt. De provincie controleert en stuurt bij. Zo heeft de provincie besloten dat op de Heuvelrug niet teveel nieuwe bedrijvengebieden mogen komen.
Anderszijds laat het de bouw van nieuwe kantoren toe in het stationsgebied, terwijl de bouw van kantoren elders in de provincie juist verboden wordt.

Van actueel belang is dat de provincie ook verantwoordelijk is voor de bodem, en daarmee ook voor bodemverontreiniging. Zo ook de verontreiniging onder de Doornse stomerij, waarvan de sanering een aantal miljoenen zal gaan kosten, deels op te brengen door de provincie. Verder zitten er ook in de Utrechtse bodem misschien wel bodemschatten, zoals schaliegas. Of er geproefboord mag worden naar schaliegas is een van de items bij deze verkiezingen. Zie ook het kieskompas hier rechts.

Lees hier meer over de strategische doelen van de provincie

Hoeveel kost dat en wie betaalt dat?

De begroting van de provincie daalt tot 2018 van een dikke 500 naar iets meer dan 400 miljoen. De provincie Utrecht heeft niet zoals veel gemeenten hoge schulden, maar juist vet op de botten. In Utrecht is dat vet minder dik dan in rijke provincies als Gelderland, maar er zit nog ruim 300 miljoen in de spaarpot. De jaarlijkse inkomsten komen voor het overgrote deel van de Rijskoverheid, maar voor een fors deel (20%) ook uit de provinciale opcenten, een opslag bij de motorrijtuigenbelasting. Lees hier meer over de begroting etc.

Wat wil Hillridge met die Columns

In een poging voorbij de diarree aan algemeenheden, oneliners, clichees en nietszeggende tweets  te komen vroeg Hillridge de deelnemende partijen hun lokale kandidaat te vragen een column te schrijven, die vind je hieronder. Voor de columns gaven we de volgende richtlijnen:

  • De columns mogen pakweg 350 woorden tellen (minder is altijd beter weet de goede columnist) en zich uiteindelijk toespitsen op de Heuvelrug.
  • Maak de kiezer duidelijk wat de Provincie of het Waterschap voor de Heuvelrug kan betekenen als jij of jouw partij gekozen wordt.
  • Liever geen algemeenheden, en zeker geen landelijke verhalen. Pak liever een lokaal detail dat jouw kandidatuur illustreert.

Wat moet ik kiezen?

Dat moet je zelf weten. Je kunt je keuze maken op grond van allerlei criteria en er zijn verschillende kieswijzers die je daarbij kunnen helpen. Zo helpen zowel het Kieskompas als de Stemwijzer via dertig stellingen jouw keuze bepalen. Je hebt ook de Dierenkieswijzer, de Cannabiskieswijzer en de Kinderkieswijzer, maar die werken landelijk en niet provinciaal. Er is ook een Eerste Kamer-stemwijzer, als je landelijke politiek belangrijker vind dan de provinciale. En is er is een stemtinder voor als je het uiterlijk van de statenleden belangrijker vindt dan wat ze zeggen (te vinden). Dus je kunt je lol op, als het regent en je echt niks te doen hebt.

Ideeen, aanvullingen, correcties

Weet jij ook een vraag (en het antwoord), heb je een opmerking of een goed idee mail dan de redactie met je voorstel, aanvulling of correctie.

end faq

{accordionfaq faqid=accordion3 faqclass=”lightnessfaq defaulticon headerbackground headerborder contentbackground contentborder round5″ active=item1}


Door naar de pagina PS’15