Columns WTSCHP '15

Columns WTSCHP’15; Sober en doelmatig

Hillridge vroeg alle partijen die meedoen aan de verkiezingen voor het Waterschap een lokale kandidaat een column te laten schrijven, toegespitst op lokale zaken. De vierde column is van Doornaar Reinout Woittiez, Lijsttrekker VVD-lijst Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden.

VVD wil een sober en doelmatig Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

Natuurlijk willen we allemaal, net als de  bewoners van de Driebergse wijk Groene Tuinen, geen wateroverlast in onze wijk en gewoon droge voeten kunnen houden als we het huis uit gaan. En natuurlijk willen we allemaal schone sloten die niet vervuild zijn, ook niet door het gif van de stomerij aan de Acacialaan in Doorn. En natuurlijk gunnen we het onze kinderen en kleinkinderen dat ze in de zomer lekker kunnen zwemmen in de Kromme Rijn, zonder zich te hoeven bekommeren over blauwalgen of botulisme. En natuurlijk rekenen we erop dat de rivierdijken in onze regio hoog en stevig genoeg zijn om te waarborgen dat we achter deze dijken gewoon onze gang kunnen gaan, ook bij extreem hoogwater.

De VVD vindt dat we mogen verwachten dat al deze waterzaken goed en efficient geregeld zijn door de overheden die daarover gaan, soms de Provincie, soms de Gemeente, en bij waterzaken heel vaak het Waterschap. En daartoe zet de VVD zich in om het Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden ( samen met het Waterschap Vallei en Veluwe bewaakt het de waterzaken in onze regio ) strak op koers te houden: efficientie en soberheid gaan hand in hand wat de VVD betreft.

De VVD houdt vast aan haar koers van de afgelopen zes jaar in het Algemeen Bestuur van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. Dus geven we voorrang aan veilige dijken en droge voeten en willen we vooral een Waterschap dat zelfbeheersing toont in de dingen die opgepakt worden: we willen een klein en effectief Waterschap, dat ruimte geeft aan initiatieven van andere partijen. We willen als VVD dat mensen en bedrijven meer en meer zelf hun bijdrage gaan leveren aan het behoud van droge voeten en het beschikbaar houden van voldoende en schoon water. Wat de VVD betreft wordt door het Waterschap steeds vaker gewerkt langs de lijnen “de vervuiler en gebruiker betalen” en wordt niet meer van alles en nog wat uit de grote overheids-pot van het Waterschap betaald. In het verlengde daarvan wil de VVD dat het Waterschap de komende tijd afziet van nieuwe lastenverhogingen en de nullijn hanteert. Omdat de VVD voor de komende periode voorrang geeft aan de miljoenen-kostende investeringen voor de versterking van de Lekdijk en de vernieuwing van de Waterzuivering Utrecht kan het, vanwege de nullijn voor de lasten, zo zijn dat we als VVD ervoor kiezen om andere grote projecten iets te vertragen.

Kortom, de VVD wil een Koersvast Veilig en Verantwoord Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, dat sober en doelmatig werkt.
Reinout Woittiez, Lijsttrekker VVD-lijst Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden.

 

Wat zijn dit voor columns?

Hillridge zoekt graag naar minder clichees en vroeg deelnemende partijen aan hun lokale kandidaat te vragen een column te schrijven, met de volgende richtlijn:

  • De columns mogen pakweg 350 woorden tellen (minder is altijd beter weet de goede columnist) en zich uiteindelijk toespitsen op de Heuvelrug.
  • Maak de kiezer duidelijk wat de Provincie of het Waterschap voor de Heuvelrug kan betekenen als jij of jouw partij gekozen wordt.
  • Liever geen algemeenheden, en zeker geen landelijke verhalen. Pak liever een lokaal detail dat jouw kandidatuur goed illustreert.

end faq

{accordionfaq faqid=accordion3 faqclass=”lightnessfaq defaulticon headerbackground headerborder contentbackground contentborder round5″ active=item1}


SURF DOOR NAAR WTSCHPS’15