Columns WTSCHP '15

Columns WTSCHP’15; Water is onze goede vriend

Hillridge vroeg alle partijen die meedoen aan de verkiezingen voor het Waterschap een lokale kandidaat een column te laten schrijven, toegespitst op lokale zaken. De derde column is van Jan Reerink, kandidaat numero 1 op lijst 3, PvdA.

Water is onze goede vriend

Het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) werkt op de Heuvelrug, in het Veenweidegebied, langs de rivier en in het stedelijk middengebied van onze provincie Utrecht. Als PvdA-er vind ik de zorg voor het Utrechts landschap belangrijk.
 

Vistrap bij gemaal Caspargouw (HDSR)

Het Utrechtse landschap is een prachtgebied dat van 60 meter hoog op de Utrechtse Heuvelrug naar 5 meter diep in het Groene Hart loopt. Een verval van maar liefst 65 meter over een afstand van enige tientallen kilometers. Een goede waterhuishouding is dan cruciaal. Want hoe voorkom je dat het gebied leegloopt, waar laat je al dat aflopende water en hoe voorkom je overstromingen? Dat zijn belangrijke vragen voor het waterschap.
Het waterschap verricht in het Utrechtse landschap drie hoofd-WAS-programma’s: Weren van water. Afvoeren van water. Schoonmaken van water.
Voor deze WAS- taken bouwt en beheert het waterschap een groot aantal dijken, kanalen, sloten, weteringen, sluizen, gemalen en rioolwaterzuiveringen. Wie door het Utrechtse landschap reist, komt het waterschap dan ook overal tegen.

 

Monument gemaal Kamerik-Teylingen te Kamerik (Nederlandse Gemalenstichting)
    

Het waterschap heeft terecht een duidelijk stempel gedrukt op het aanzien van ons Utrechts landschap. Ik kan daarvan getuigen en heb door grote delen van het landschap gezworven: via de sprengen in Zeist en Driebergen, de Amerongse berg op, over het jaagpad langs de Kromme Rijn naar Wijk bij Duurstede en met de schouwmeester van het waterschap langs eindeloze vaarten, weteringen en sloten.
Ik heb gezien hoe ons waterschap ons Utrechtse landschap vorm geeft en hoe de ruimte van het landschap sterk wordt bepaald door het water. De PvdA vindt het dan niet meer dan terecht, dat het waterschap verantwoordelijkheid neemt voor een gezond en fraai landschap, zoals: Natuurontwikkeling: vistrappen, hoogwaterpeilen, blauwgraslanden; Recreatieontwikkeling: wandelpaden, visstekken, kanovaren; Instandhouding waterstaatsmonumenten, zoals jaagpaden, oude sluizen, windmolens en gemalen

Toch zullen we de financiën goed in de gaten moeten houden en voor de laagste inkomens de waterschapslasten moeten kwijtschelden.
Daar gaan we mee door! Dat vind ik, dat vindt de PvdA!

Jan Reerink
Partij van de Arbeid, lijst 3, nr 1 www.werkenaanutrecht.nl

 

 

Wat zijn dit voor columns?

Hillridge zoekt graag naar minder clichees en vroeg deelnemende partijen aan hun lokale kandidaat te vragen een column te schrijven, met de volgende richtlijn:

  • De columns mogen pakweg 350 woorden tellen (minder is altijd beter weet de goede columnist) en zich uiteindelijk toespitsen op de Heuvelrug.
  • Maak de kiezer duidelijk wat de Provincie of het Waterschap voor de Heuvelrug kan betekenen als jij of jouw partij gekozen wordt.
  • Liever geen algemeenheden, en zeker geen landelijke verhalen. Pak liever een lokaal detail dat jouw kandidatuur goed illustreert.

end faq

{accordionfaq faqid=accordion3 faqclass=”lightnessfaq defaulticon headerbackground headerborder contentbackground contentborder round5″ active=item1}


SURF DOOR NAAR WTSCHPS’15