PS'15; persberichten en ingezonden

Start verkiezingscampagne met lichtprojectie op provinciehuis Utrecht

(ingezonden door provincie Utrecht)

Maandag 2 maart is de Utrechtse verkiezingscampagne voor de Provinciale Statenverkiezingen op 18 maart officieel van start gegaan. Met het aanzetten van een grote lichtprojectie op het provinciehuis in Utrecht is het startsein gegeven voor de opkomstbevorderende verkiezingscampagne ‘Wat stem jij? Kies jouw Utrecht!’.
De provincie laat ook op haar eigen gebouw de komende weken zien dat er echt wat te kiezen valt en adviseert bewust een stem uit te brengen. Op de website www.kiesjouwutrecht.nl kunnen meerdere kies-hulpen worden geraadpleegd en zijn onder andere de standpunten van de politieke partijen te lezen over provinciale onderwerpen.
De campagne wordt zichtbaar op stations, langs wegen, op bussen, in regionale en lokale kranten en ook op internet zullen de verkiezingen op 18 maart onder de aandacht worden gebracht. Er komen veel mogelijkheden om de lijsttrekkers van de politieke partijen te ontmoeten: op markten en in uiteenlopende debatten. In het weekend van 7/8 maart zendt RTV-Utrecht een lijsttrekkersdebat uit. Een overzicht van veel verkiezingsactiviteiten zijn te vinden op de website kiesjouwutrecht.nl.
Vier nieuwe politieke partijen en twee extra zetels
Er doen deze verkiezingen in totaal 15 partijen mee aan de Provinciale Statenverkiezingen, inclusief 4 nieuwe politieke partijen. Het inwonersaantal van de provincie Utrecht is gestegen, dus het aantal zetels in Staten wordt verhoogd van 47 naar 49 zetels. De uitslag van de verkiezingen op 18 maart bepaalt de zetelverdeling.
Kiezen voor Provinciale Staten én de Waterschappen
Bijzonder dit jaar is dat er gecombineerde verkiezingen zijn. Inwoners van alle provincies ontvangen twee stempassen en kunnen kiezen voor Provinciale Staten én het bestuur van hun waterschap. In provincie Utrecht zijn vier waterschappen. Op de stempassen voor de Waterschapsverkiezingen en Provinciale Staten, die kiesgerechtigden uiterlijk vier maart ontvangen van hun gemeente, staat voor welke waterschap er een stem mag worden uitgebracht.