Amerongen

Onvrede rond geheime lijst

De behoefte aan uitbreiding van het Amerongse bedrijventerrein voor Leersumse ondernemers blijft met raadselen omgeven. Dat helpt het plan niet, zeggen de ondernemers zelf. Laat die lijst los, zegt ook de deskundige.

{mprestriction ids=”*”}Vorige week vernietigde de Raad van State het bestemmingsplan voor de uitbreiding van het Amerongse bedrijventerrein, omdat het plan onzorgvuldig onderbouwd is. Volgens voorstanders kan het plan eenvoudig worden ‘gerepareerd’ en bestaat er voldoende behoefte aan het terrein. Maar voortdurende onduidelijkheid over een geheime lijst met kandidaten maakt dat argument moeilijk te onderbouwen.

Dat de lijst geheim moet blijven is op verzoek van de ondernemers zelf, zegt althans de gemeente. De drie namen op de lijst die publiek geheim zijn doen daar minder moeilijk over. Hoofdkandidaat voor een verhuizing was ooit de Leersumse eierhandel Beekhuis, maar die verhuisde het bedrijf al jaren geleden naar het Betuwse Ochten. Beekhuis heet nu Ovocare, nadat het vier jaar geleden is overgenomen. Dat de onderneming nog altijd oren zou hebben naar een verhuizing terug naar Amerongen is onwaar. ‘Het klopt dat een verhuizing naar Amerongen heeft gespeeld, maar dat is niet meer aan de orde,’ zegt een medewerker van de nieuwe eigenaar, die verder anoniem wenst te blijven.

Ook Jan van Ekkeveld van bouwmarkt Multimate is duidelijk over zijn behoefte: ‘Als het terrein beschikbaar komt, houd ik me aanbevolen,’ aldus de ondernemer vanuit zijn Woudenbergse vestiging. Zijn Leersumse filiaal ondergaat momenteel een opknapbeurt. ‘Maar dat houden we qua kosten binnen de perken, want de interesse in het nieuwe bedrijventerrein blijft. Ik vraag me af of ik het nog meemaak. Ik was 47 toen de vraag voor het eerst kwam en nu ben ik 60. Het heeft allemaal te lang geduurd, ook omdat er zo vaag en zo geheimzinnig over wordt gedaan.’

Dat het Leersumse Caravan Centrum Heuvelrug geldt als derde kandidaat voor verhuizing wil eigenaar Georgette van Delden liever niet bevestigen of ontkennen. ‘Die vraag is nu zo vaak gesteld, ik zou willen dat het gemeentebestuur nu eens de ballen heeft om een beslissing te nemen. Dan kunnen we ophouden met elkaar achterna hollen en om elkaar heen draaien.’ Ondernemers, zegt Van Delden, willen duidelijkheid en vertrouwen. In dat vertrouwen zullen ondernemers meegaan. Niets is onbetrouwbaarder dan hoe het nu gaat, vindt Van Delden: ‘Uiteindelijk is nee ook een antwoord.’

De gemeente moet zich niet blindstaren op een lijst met kandidaten zegt ook Gerard Weck, die in zijn tijd als accountmanager van de Kamer van Koophandel direct betrokken was bij de planvorming. ‘De behoefte is geen statisch gegeven. Als je op datum X een lijst van tien bedrijven hebt, heb je op datum Y ook een lijst van tien bedrijven. Alleen zijn dat andere bedrijven.’

Volgens Weck is de behoefte aan het bedrijventerrein in diverse rapporten aangetoond. ‘Dat heeft de Raad van State ook erkend. Dus staat er niets meer in de weg om het plan te repareren met een dassenonderzoek en een verplaatsing van de moestuintjes. De behoefte aan nieuwe bedrijfsruimte blijft bestaan, de veranderdynamiek in het bedrijfsleven is heel groot. De crisis heeft de boel aardig op slot gezet, maar de economie trekt nu weer aan.  En je wilt ook niet dat zo’n gebied meteen vol is. Er moet schuifruimte blijven. Ook voor de herstructurering van de rest van het bedrijventerrein is dat goed.’ {/mprestriction}

Op verzoek van VVD en BVH vergadert de gemeenteraad donderdagavond over het bedrijventerrein. Lees hier ook de standpunten van de politieke partijen in de aanloop van de verkiezingen voor de provinciale staten.

Lees ook:
Heuvelrug onzeker over doorgaan met bedrijventerrein
Bedrijventerrein Amerongen: bewijsstuk zoek in de post
RvS vernietigt plan uitbreiding Amerongs bedrijvengebied

Dorp en natuur naar rechter om industriegebied
VVD en wethouder: tunnel voor verdreven dassen

Hier lees je de uitspraak van de Raad van State.