columns PS'15

Columns PS’2015; Jezus Leeft wil:

Hillridge vroeg alle partijen die meedoen aan de PS’15 verkiezingen een lokale kandidaat een column te laten schrijven, toegespitst op lokale zaken. Iedereen di meedoet mag meedoen, dus de vijde column is die van Joop, kandidaat op de lijst Jezus Leeft

 

JEZUS LEEFT wil:

-Boeren verplichten hun koeien 6 maanden weidegang te geven.

-Kleinschalige boerenbedrijven steunen.

-Openbaar vervoer moet worden aangedreven op groene energie.

-Veel kruispunten in Utrecht zijn levensgevaarlijk, vooral voor fietsers. Wij gaan voor meer rotondes of verkeerslichten.

-kantoren en winkels moeten het platteland weer op. Overheidsgebouwen moeten uit de grote steden, decentralisering, daar gaan we voor!

-Groei grote steden stoppen en kleine dorpen en steden laten groeien. Er is ruimte genoeg in onze provincie.

-Arbeidsintensieve industrie en woonruimte moeten meer in elkaars buurt worden gerealiseerd, zodat we ook op het platteland lopend of met de fiets naar het werk kunnen.

-Op zorg voor de zwakken en zieken mag niet bezuinigd worden.

-Housefeesten verbieden. Zo worden veel ontsporingen en probleemgevallen voorkomen. Er moet veel meer aandacht komen voor geestelijke i.p.v. lichamelijke gezondheids zorg.

-Tol heffen op transprovinciaal vrachtverkeer.

Wat zijn dit voor columns?

Hillridge zoekt graag naar minder clichees en vroeg deelnemende partijen aan hun lokale kandidaat te vragen een column te schrijven, met de volgende richtlijn:

  • De columns mogen pakweg 350 woorden tellen (minder is altijd beter weet de goede columnist) en zich uiteindelijk toespitsen op de Heuvelrug.
  • Maak de kiezer duidelijk wat de Provincie of het Waterschap voor de Heuvelrug kan betekenen als jij of jouw partij gekozen wordt.
  • Liever geen algemeenheden, en zeker geen landelijke verhalen. Pak liever een lokaal detail dat jouw kandidatuur goed illustreert.

end faq

{accordionfaq faqid=accordion3 faqclass=”lightnessfaq defaulticon headerbackground headerborder contentbackground contentborder round5″ active=item1}


SURF D