Ingezonden

Snel aan de slag met vernieuwen centrum Zeist

(ingezonden door gem Zeist)

 

De vernieuwing van het centrum van Zeist kan nu echt beginnen! Dat is de uitkomst van de raadsvergadering van 3 maart over de Centrumvisie. Een ruime meerderheid van de gemeenteraad geeft groen licht voor de plannen om het centrum aan te pakken, waardoor er een mooi en aantrekkelijk winkelgebied zal ontstaan. Met als motto: Groen, Gezond en Gastvrij. Als alles volgens plan verloopt, is de vernieuwing van het centrum over vier jaar afgerond.

 

Wethouder Marcel Fluitman is zeer verheugd dat deze mijlpaal is bereikt: “Betrokken inwoners en ondernemers hebben de afgelopen periode hard gewerkt aan de visie voor het centrum. Ik ben trots op dit mooie resultaat. We laten zien dat we in Zeist het lef hebben om te investeren in de toekomst. En zo te zorgen dat Zeist nu het centrum krijgt dat het verdient!”.

 

Aanpassing verkeerscirculatie

In het definitieve plan is de route van het verkeer veranderd. Beide voorstellen uit de Centrumvisie vervallen daarmee: de bus gaat niet over de Voorheuvel en ook niet in twee richtingen over de Slotlaan, maar blijft één kant op, in de huidige rijrichting rijden. Het tunneltje bij De Klinker verdwijnt en bussen rijden dan voor De Klinker langs richting Het Rond en de Utrechtseweg.

Uitvoering

Met het vaststellen van de centrumvisie is een jarenlange periode van plannen maken en bijstellen afgerond. Nu kan worden begonnen met het maken van concrete uitvoeringsplannen. Het centrum gaat niet in één keer op de schop, de uitvoering zal gefaseerd gebeuren. De gemeente gaat de komende weken de fasering en de planning hiervoor uitwerken. Naar verwachting wordt direct na de zomer gestart met de eerste werkzaamheden in het centrum.

 

Interactief proces

Met bewoners en ondernemers wordt op straatniveau bekeken hoe de inrichting van het centrum het beste kan worden vormgegeven. Dat betekent dat winkeliers en bewoners nauw betrokken zullen worden bij de inrichting van de diverse delen van het centrum.