Driebergen

Hoofdstraat: wel/geen* stoplicht, rotonde, 30 km

Vanavond dan eindelijk de finale bespreking herinrichting Driebergse Hoofdstraat. Op de agenda staan kansrijke stoplichten, een mogelijke rotonde en een kansarme 30-kilometerzone.

{mprestriction ids=”*”}De directe aanleiding zijn twee dodelijke ongelukken met fietsers, nu alweer vier jaar geleden. De Hoofdstraat, de weg die Driebergen doorsnijdt en waarover het halve dorp zich naar werk en school baant, moest veiliger, met name voor de kwestbare verkeersdeelnemer: die op de fiets en te voet. En passant moest ook de doorstroming verbeterd, en een veiligere kruising bij winkelstraat Traaij geschapen.

Een lang inspraaktraject vindt vanavond zijn finale. In de voorrondes -na een lang en intensief inspraaktrakject- werd eerst de hele weg voor ruim vier miljoen vertimmerd. Door geldgebrek is dat plan gedownsized tot de helft van de weg, die nu voor een kleine twee miljoen gereconstrueerd wordt. In de herfst van dit jaar begint het karwei.

Vanavond mag de gemeenteraad zijn zegje doen over het laatste versie van het plan, dat voorziet in een verbreed en verhoogd pad voor fietsers en voetgangers. Bespreekpunten, zegt verkeerswethouder Veldhuizen, zijn alleen een mogelijke rotonde bij de Bosstraat en nieuwe verkeerslichten bij de kruising Oranjelaan/Hogesteeg.

De plaatselijke VVD pliet voor een rotonde bij de Bosstraat, die al een kleine dertig jaar op de tekentafel ligt, maar nooit is aangelegd. Vanwege de meerkosten -ongeveer twee ton- heeft het college die rotonde ook ditmaal weer afgeraden. Toch liet wethouder Veldhuizen afgelopen maand al doorschemeren dat de rotonde er wat hem betreft mag komen. Reden zijn luide stemmen van voorstanders, waaronder de zware stem van de plaatselijke brandweer. Maar of de motie het haalt is nog de vraag.

Andere partijen -D66 heeft een motie aangekondigd- zijn meer gecharmeerd van een optie die niet voorligt: de aanleg van een lange 30km zone. ‘Dat zit  niet in het plan,’ zegt wethouder Veldhuizen resoluut. De zone zou drie ton extra kosten, omdat een 30km-zone wettelijk inrichtingseisen kent. Grootste kostenpost is een verplichte klinkerprint in het asfalt, a €45 de vierkante meter, zegt Veldhuizen. ‘Dat geld zullen ze toch eerst moeten zoeken in de begroting. Dan moeten ze iets anders wegstrepen.’

Bovendien, zegt Veldhuizen, voegt het niets toe aan de verkeersveiligheid. ‘Het is een te lang stuk, mensen gaan vanzelf weer harder rijden. We mogen de snelheid niet handhaven, als we dat al zouden kunnen. Je doet dan iets dat niets oplevert.’

Het CDA -Veldhuizens eigen partij- komt vanavond met een derde motie: geen stoplicht, maar een asverlegging bij het kruispunt Hogesteeg-Oranjelaan. Nog een stoplicht, zegt het CDA -die de Diebergse bevolking hierover heeft gepeild– zou het verkeer zo irriteren dat de omliggende wijken te maken krijgen met veel sluipverkeer. Beter is een asverlegging van de Hoofdstraat vlak voor hetzelfde kruispunt, waarmee het zicht op zijwegen verbetert en het snelverkeer wordt afgeremd.

Een asverlegging kan, zegt Veldhuizen, maar levert uitstel op, omdat een groep monumentale eiken moet wijken en de kapvergunningsprocedure weer maanden zal kosten. ‘Wij kiezen voor verkeerslichten, omdat we dan op tijd kunnen beginnen. En het is nog toekomstmuziek, maar we zijn van plan om net als in Zeist alle verkeerslichten te koppelen tot een groene golf. Zodat als je Driebergen inrijdt je zo kunt doorrijden naar De Bilt.’

Ten slotte komt nog een motie op tafel die het voornemen schrapt om lijnbussen te laten stoppen middenop de rijbaan van de Hoofdstraat. Volgens verkeersdeskundigen voorkomt dat verdere vertraging voor het OV, terwijl automobilisten er nauwelijks onder lijden. Dat laatste bestrijden SP, VVD en D66. ‘Dit zal tot onnodig en onacceptabel oponthoud leiden voor het overige gemotoriseerde verkeer, mede in combinatie met de aan te leggen stoplichten bij de Traay en eventueel bij de Hogesteeg, nu of in de toekomst.’

Veldhuizen maakt zich boos over de laatste motie, net zoals hij zich zegt op te winden over raadsleden die zich al te zeer bemoeien met technsiche details in het plan. ‘Dat is buiten de orde. We vinden dit een majeur project, daarom vragen we de raad twee dingen: moet er een rotonde komen, en doen we wel of geen stoplicht. Als de raad de vrijheid neemt om die vragen heel breed te interpreteren dan zal het college zich een volgende keer wel bedenken.'{/mprestriction}

 

Lees ook, wel gratis:

Misschien toch weer wel een rotonde
Toch maar geen rotonde bij Bosstraat
Opknappen Hoofdstraat op lange baan
Gemeente kiest voor ‘voldoende’ oplossing Hoofdstraat
Rotonde Bosstraat terug op agenda; UPDATED

4,2 miljoen voor Driebergse Hoofdstraat
Nieuwe Hoofdstraat: autoverkeer in keurslijf
Opnieuw verkeersongeluk Driebergse Hoofdstraat
De ideale oplossing is er niet