Ingezonden

Beveiligingscamera’s geven zicht op middeleeuws verleden van Huis Doorn

(ingezonden door gem Utrechtse heuvelrug)

Huis Doorn staat bekend als woonplaats van de laatste Duitse keizer na de Eerste Wereldoorlog, maar de geschiedenis van het kasteel gaat veel verder terug. Onlangs zijn er rondom het huis bewakingscamera’s geplaatst. Bij deze werkzaamheden kwamen bijzondere archeologische vondsten aan het licht.

In de middeleeuwen en daarna was het kasteel de residentie van de domproost van Utrecht, de op één na belangrijkste man in de wijde regio. Hoe het kasteel er toen uitzag, weten we niet precies. Anders dan nu in ieder geval, want het kasteel is ruim 200 jaar geleden ingrijpend verbouwd tot neoclassicistisch landhuis. De oudste tekeningen van Huis Doorn zijn gemaakt halverwege de zeventiende eeuw, toen een jonkheer het huis van de geestelijken in Utrecht had gekocht. Over de vorm van het kasteel in de eeuwen daarvoor is veel onbekend. Een gat in de grond gaf enkele weken geleden de mogelijkheid letterlijk een kijkje te nemen in het verleden.

In de grond zijn fundamenten gevonden van het kasteel die wijzen op grootschalige bouwactiviteiten in de tweede helft van de vijftiende eeuw. De residentie van de domproost bestond uit een rechthoekig door muren omsloten binnenplein met op de hoeken drie ronde torens en één vierkante. Aan de noordkant naast de vierkante hoektoren stond een vierkant poortgebouw. Het kasteel lijkt vanaf circa 1350 op deze manier te zijn ingedeeld, maar in de tweede helft van de vijftiende eeuw was grootschalige renovatie blijkbaar noodzakelijk.

Deze bouwactiviteiten waren tot nu onbekend. De vondsten maken direct nieuwsgierig naar deze periode. Waarom liet de domproost zijn residentie aanpakken? Kunnen de twee Utrechtse burgeroorlogen die in deze periode woedden hier een rol in hebben gespeeld?

Er valt nog genoeg te ontdekken in Huis Doorn! Zie ook www.huisdoorn.nl .