columns PS'15

Columns PS’2015; Christenunie: Statenverkiezingen, lekker belangrijk

Hillridge vroeg alle partijen die meedoen aan de PS’15 verkiezingen een lokale kandidaat een column te laten schrijven, toegespitst op lokale zaken. De zesde column is die van de Driebergenaar Kees Kranenburg, nr 3 van de Christenunie.

 

Statenverkiezingen 2015: lekker belangrijk

Nou, eigenlijk wel. De provincie gaat over nogal veel. Over wegen en Openbaar Vervoer, over woningbouw en bedrijfsvestiging, over natuur en milieu, over economie en cultuur. Alles waarvoor het rijk iets te ver weg staat, en waarvoor de gemeente (vaak) niet de juiste schaal heeft.

De ChristenUnie is reeds jaren actief in Provinciale Staten van Utrecht: meestal niet ion de coalitie, soms wel. In elk geval streven we naar constructieve politiek. Geen oeverloze debatten over non-kwesties, maar gewoon zeggen wat we ergens van vinden. Zonder poespas. En redelijke voorstellen steunen, en dat zijn er gelukkig veel.

Onzichtbare dingen zijn ook belangrijk
Bij de provincie gaat het geregeld over dingen die niet zo zichtbaar zijn, of waarvan het directe belang niet onmiddellijk duidelijk is. Een weg moet er netjes bijliggen, een bus moet op tijd z’n rit maken. Dat is zichtbaar en belangrijk. Maar wellicht nog belangrijker is dat de provincie ook inzet op het behoud van het groen. Dat groen is een economisch kapitaal: het maakt de regio aantrekkelijk om te wonen (met bijbehorende hoge onroerend goed waarden), maar ook voor bedrijven om zich te vestigen. Het probleem met het groene kapitaal is echter dat de opbrengsten (bijvoorbeeld prijzen voor bouwgrond) niet terecht komen bij de eigenaren van het groen – want juist daar kan niet worden gebouwd. Een taak dus van de overheid – en vaak de provincie – om met de grondeigenaren te komen tot goede beheerafspraken, waardoor al dat groen ook beschikbaar blijft voor de burgers.

Een belangrijk maar onzichtbaar ding
Fijnstof is een lastig probleem. Het gaat om onder andere roet en remslijpsel van vooral auto’s. In de nabijheid van snelwegen en binnen de steden is de lucht in de provincie niet heel erg schoon. En dat, zo blijkt meer en meer, is een risico voor vooral ouderen en kinderen. De ChristenUnie heeft daarover een initiatiefvoorstel ingediend (met de SP) om gericht onderzoek te doen naar risicolokaties. Denk daarbij een zorginstellingen of onderwijsgebouwen die dicht bij de snelwegen staan. Voor dat initiatief kwam maar met grote moeite een meerderheid in de Staten in februari van 2015. Dat moet anders.

U kunt belangrijk zijn
De ChristenUnie zou graag meer bereiken. Dat kan, als we groeien. Daarom vragen we u te overwegen op de ChristenUnie te stemmen, zodat we met extra inzet kunnen werken. Voor een mooie, gezonde provincie!

Wat zijn dit voor columns?

Hillridge zoekt graag naar minder clichees en vroeg deelnemende partijen aan hun lokale kandidaat te vragen een column te schrijven, met de volgende richtlijn:

  • De columns mogen pakweg 350 woorden tellen (minder is altijd beter weet de goede columnist) en zich uiteindelijk toespitsen op de Heuvelrug.
  • Maak de kiezer duidelijk wat de Provincie of het Waterschap voor de Heuvelrug kan betekenen als jij of jouw partij gekozen wordt.
  • Liever geen algemeenheden, en zeker geen landelijke verhalen. Pak liever een lokaal detail dat jouw kandidatuur goed illustreert.

end faq

{accordionfaq faqid=accordion3 faqclass=”lightnessfaq defaulticon headerbackground headerborder contentbackground contentborder round5″ active=item1}


SURF DOOR NAAR PS’15