Columns WTSCHP '15

Columns WTSCHP’15; AWP: Deals

Hillridge vroeg alle partijen die meedoen aan de verkiezingen voor het Waterschap een lokale kandidaat een column te laten schrijven, toegespitst op lokale zaken. De zesde column is van Driebergenaar Henk Nap, derde op de lijst AWP, voor het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden.

 

AWP-deals

Op 18 maart zijn er verkiezingen, niet alleen voor de Provinciale Staten, maar óók voor de Waterschappen. Het Waterschap heeft door haar taken veel invloed op uw omgeving, daarom ziet de AWP erop toe dat het werk bijdraagt aan een aantrekkelijk landschap, aan een diverse en hoogwaardige natuur en recreatie en toerisme versterkt.

Bij de Waterschapsverkiezingen gaat het om de verkiezing van het Algemeen bestuur van het waterschap. De AWP is politiek ongebonden en bestaat uit mensen die van water weten en zich inzetten om ook op de Heuvelrug een goed beleid te voeren. De AWP heeft als motto: “onafhankelijk, deskundig en betrokken” en heeft als leus om de AWP-DEALS te sluiten. Wij willen toelichten waarom wij water zo belangrijk vinden dat er ook voor de Heuvelrug een specifiek (vak)bestuur nodig is.

De AWP-DEALS zijn: Duurzaamheid, Efficiency, Attractief waterbeheer, Lokaal maatwerk en Samenwerking.

Voor de Heuvelrug is wateroverlast beter te vertalen in een tekort aan water dan bescherming tegen teveel water. Juist ook door het mogelijke tekort is de kwaliteit van het water erg belangrijk, AWP zet in op een duurzame en innovatieve manier van waterzuivering, niet automatisch een “dure” oplossing. Om het tekort aan water te voorkomen moet het water wat er binnenkomt vastgehouden worden in ons gebied. Dit kan als er gewerkt wordt aan een efficiënt stelsel van watergangen en voldoende bergingscapaciteit. Daarnaast willen wij voorkomen dat het regenwater via dezelfde weg wordt afgevoerd als ons afvalwater.

Attractief waterbeheer betekent meer mogelijkheden voor recreatie, wij leven in een mooi stukje Nederland en willen daar van genieten. Om de vraagstukken van onze regio goed te kunnen beantwoorden is het belangrijk om uit te gaan van Lokaal maatwerk en van Samenwerking tussen alle betrokken partijen (burgers, bedrijven en overheden).

De AWP wil dat alles doordacht en met visie op de toekomst geregeld is. Met voor iedereen redelijke en eerlijke kosten, nu én in de toekomst, hierbij past geen korte termijn politiek, daarom zijn de waterschappen voor iedereen essentieel.

Onafhankelijk, politiek ongebonden, deskundig en betrokken, dat is de AWP.

Informatie over AWP Stichtse Rijnlanden is te vinden op: www.stemAWP.nl

Henk Nap, AWP
 

Wat zijn dit voor columns?

Hillridge zoekt graag naar minder clichees en vroeg deelnemende partijen aan hun lokale kandidaat te vragen een column te schrijven, met de volgende richtlijn:

  • De columns mogen pakweg 350 woorden tellen (minder is altijd beter weet de goede columnist) en zich uiteindelijk toespitsen op de Heuvelrug.
  • Maak de kiezer duidelijk wat de Provincie of het Waterschap voor de Heuvelrug kan betekenen als jij of jouw partij gekozen wordt.
  • Liever geen algemeenheden, en zeker geen landelijke verhalen. Pak liever een lokaal detail dat jouw kandidatuur goed illustreert.

end faq

{accordionfaq faqid=accordion3 faqclass=”lightnessfaq defaulticon headerbackground headerborder contentbackground contentborder round5″ active=item1}


SURF DOOR NAAR WTSCHPS’15