Driebergen

Heuvelrug verkoopt dienstwoning begraafplaats

De gemeente Heuvelrug begint opnieuw met de verkoop van onnodig onroerend goed. Eerste object is de dienstwoning naast de Driebergse begraafplaats.

De woning -gelegen aan de rand van Driebergen, pal aan de A12- stond ook al in 2010 op de nominatie voor verkoop. Na een motie over mogelijke uitbreiding van de begraafplaats werd het pand destijds weer van de verkooplijst gehaald. Omdat die Driebergse uitbreiding van de baan is komt de woning opnieuw in de verkoop. De gemeente streeft naar een centrale begraafplaats in Doorn, die het wil voorzien van natuurbegraafplaats en crematorium, om de markt beter te bedienen. Bovendien is er ook in Driebergen nog voldoende plaats, omdat er de laatste jaren 900 graven zijn ‘geruimd’.

{mprestriction ids=”*”}De gemeente Heuvelrug wil af van al haar vastgoed dat onnodig of niet strategisch is, onder meer om de sterk geslonken reserves in de gemeentekas aan te vullen. Onder voormalig wethouder Homan kwam het woningbezit van Heuvelrug in de verkoop via een aparte afdeling van de gemeentelijke website, maar de crisis op de woningmarkt voorkwam een run op de woningen. De website werd gesloten nadat Homan een tweetal externe makelaars opdracht gaf het woningbezit opnieuw in kaart en aan de man te brengen.

Behalve de woningen staan ook de voormalige gemeentehuizen van Amerongen, Maarn en Driebergen en de voormalige gemeentewerkplaatsen van Driebergen, Maarn en Doorn nog in de verkoop. Opbrengsten van dat onroerend goed en percelen -begroot rond de €7miljoen- is nodig om het nieuwe gemeentekantoor te financieren. Het gemeentekantoor van Leersum is reeds verkocht, onderhandelingen over de Doornse voormalige gemeentewerf zouden zich in een vergevorderd stadium bevinden.

Over de verkoop van het Driebergse kantoor is de gemeente al twee jaar in onderhandeling met projectontwikkelaar Grootheest, die er een appartementencomplex voor senioren wil bouwen. Grootheest zag eerder af van het bouwen van een soortgelijk appartementencomplex in Doorn, op de plek waar nu het nieuwe gemeentehuis staat. Behalve een schadevergoeding van 5,6 miljoen bedong Grootheest destijds ook de optie op eerste koop van het Driebergse kantoor.

In de verscheidene gemeentehuizen, -werkplaatsen en huizen zijn nu bedrijven en anti-kraakwachten gevestigd. Ook de te verkopen dienstwoning wordt bewoond. ‘Ik noem het liever in bruikleen,’ aldus de huidige bewoner, die betwijfelt of het huis snel verkocht zal worden, vanwege de monumentale waarde van het huis. Het is samen met de aula van de begraafplaats gebouwd als werkverschaffingsproject in de jaren ’30 van de vorige eeuw en is -volgens de provinciale monumentengids- opgetrokken in de stijl van de Amsterdamse school. {/mprestriction}