Driebergen

Plan Hoofdstraat opnieuw doorgeschoven

De Heuvelrugse gemeenteraad slaagde er gisteravond opnieuw niet in een plan voor Driebergse Hoofdstraat vast te stellen. Het plan schuift sowieso weer een maand op.

{mprestriction ids=”*”}Reden, zegt verantwoordelijk wethouder Veldhuizen, was tijdnood in het traject BOB (beeldvormen, oordeelsvormen, besluitvormen) dat de gemeenteraad tegenwoordig hanteert. ‘We hebben een beeldvormende bijeenkomst gehad in de Driebergse kerk, daarna een oordeelsvormende vergadering in het gemeentehuis. Iedereen heeft toen gezegd: dit is rijp voor besluitvorming.’

Maar, zegt Veldhuizen, gisteren waren er vier moties te bespreken, ontstond er tijdnood en is het besluit terugverwezen naar de oordeelsvormende vergadering. Waarom het voorstel niet door kan naar de volgende besluitvormende vergadering is Veldhuizen niet duidelijk. ‘Dat moet je aan de gemeenteraad vragen. Ik kan niet in hun hoofd kijken, heb alleen maar geconstateerd dat er tijdnood ontstond. Dus lopen we in elk geval weer vier weken vertraging op.’

Het plan voor de reconstructie van Hoofdstraat sleept al jaren voort, aanleiding voor Veldhuizens poging vaart in het proces brengen door de vraagstelling te versmallen tot twee keuzes: wel of geen rotonde bij de Bosstraat, en wel of geen stoplichten bij de Oranjelaan. Maar daar stuitte Veldhuizen gisteravond alsnog op een gemeenteraad, die meer keuzeopties wil toevoegen aan het inmiddels omstreden plan.

Veldhuizen is met het nieuwe uitstel niet blij. ‘Je kunt er nog wel zeven weken over praten, maar op een gegeven moment moet je toch een besluit nemen,’ aldus Veldhuizen, die zich gisteravond ook nog moest excuseren voor zijn ongeduld, die hij bij het wekelijkse persgesprek – en Hillridge schreef dat op–  onomwonden etaleerde. ‘Ik weet niet wat er op Hillridge staat, want ik heb er geen abonnement op. Maar als ik het gezegd heb, is dat nooit mijn bedoeling geweest. Die excuses zijn aanvaard.’ {/mprestriction}

Lees ook:
Hoofdstraat: wel/geen* stoplicht, rotonde, 30 km (€)

Misschien toch weer wel een rotonde
Toch maar geen rotonde bij Bosstraat
Opknappen Hoofdstraat op lange baan
Gemeente kiest voor ‘voldoende’ oplossing Hoofdstraat
Rotonde Bosstraat terug op agenda; UPDATED

4,2 miljoen voor Driebergse Hoofdstraat
Nieuwe Hoofdstraat: autoverkeer in keurslijf
Opnieuw verkeersongeluk Driebergse Hoofdstraat
De ideale oplossing is er niet