Ingezonden

Tevredenheid over acceptatie ‘Dorpsplan Maarsbergen’

(ingezonden door initiatiefnemend dorpscomité Maarsbergen)

Deze week ging de kogel door de kerk: provincie Utrecht, ProRail en gemeente Utrechtse Heuvelrug kozen definitief voor het uitwerken van het plan dat het dorpscomité Maarsbergen ter tafel heeft gebracht. De verlengde tunnelbak – tot voorbij de kruising met de Haarweg – komt er. Maarsbergen krijgt hiermee haar dorpscentrum en een Kerkplein terug.
Het Dorpscomité, waarin naast de initiatiefnemers Ruud Hartvelt en Jan Huyser ook Maarn Maarsbergen Natuurlijk (MMN), de Vereniging Bewonersbelangen Maarn Maarsbergen (VBMM) en de Ondernemers Sociëteit Maarn/Maarsbergen (OSMM) deelnemen, constateert dat de betere doorstroming van het regionale verkeer zo gecombineerd kan worden met het dorpsbelang.
Nu de verlengde tunnelbak wordt gerealiseerd, zal het dorpscomité bij de verdere uitwerking van de plannen met name aandacht geven aan de uitwerking van de Bosweg. Alles op alles moet worden gezet om de inpassing hiervan acceptabel te maken voor de bewoners van de Tuindorpweg- en Haarweg. Ook de maatvoering en inpassingen in het groen zijn aspecten die de aandacht blijven houden. Optimale communicatie en transparantie blijven dan ook belangrijke uitgangspunten voor de tweede en volgende fases van het proces.
Het dorpscomité is tevreden over de manier waarop en de overtuiging waarmee de eerste fase van de planvorming nu is afgerond. De daadkracht van gedeputeerde Van Lunteren, de visualisatie van stedenbouwkundige Gereon Bargeman van Kien-Ontwerp, de grote steun vanuit de inwoners van Maarsbergen, de inzet van burgemeester Naafs en van de gemeenteraad Utrechtse Heuvelrug heeft tot een koerswijziging in de oorspronkelijke plannen van ProRail geleid.
De inwoners zijn inmiddels per brief door de provincie geïnformeerd en uitgenodigd aanwezig te zijn bij de feestelijke ondertekening van de projectovereenkomst tussen provincie, gemeente en ProRail. Dat gebeurt maandag 9 maart van 18.00 tot 19.30 in de Dorpskerk Maarsbergen.