columns PS'15

Columns PS’2015; D66: Zelf denken, samen doen

Hillridge vroeg alle partijen die meedoen aan de PS’15 verkiezingen een lokale kandidaat een column te laten schrijven, toegespitst op lokale zaken. De zevende column is die van Tijn Dries uit Maarn, nr 13 vanD66

 

Zelf denken, samen doen

De grote steden in de provincie Utrecht doen het heel aardig. U en ik wonen in het groene achterland. Dat buitengebied verdient evenveel aandacht. Sterker nog: in onze provincie kunnen ‘krachtig stedelijk’ en ‘ontspannen buiten’ niet zonder elkaar. Dat vraagt dan, ook in de gemeente, wel om een balans tussen groen en bereikbaar, tussen werk en ontspanning en tussen willen en kunnen.

Meer banen. D66 wil op de Utrechtse Heuvelrug investeren in het recreatief en het zakelijk toerisme. De belangstelling groeit; campings, bungalowparken en attracties –zoals het Henschotermeer- helpen we om zich te vernieuwen. Toeristen leveren banen op, ook in het midden- en kleinbedrijf. Voor scholieren, woon-werkverkeer en toeristen krijgt de fiets meer aandacht: we stoppen extra geld in verbetering van het fietsnetwerk.

D66 is van oordeel dat de provincie vanuit het bestaande Mobiliteitsprogramma prima kan bijdragen aan de reconstructie van het fietspad langs de Hoofdstraat in de kern van Driebergen. Wij ondersteunen een voorstel van de gemeente daartoe. Of het provinciaal Mobiliteitsprogramma ook een oplossing biedt voor het Veense Pad (tussen Amerongen en Veenendaal) kunnen we samen met de andere betrokken gemeenten uitzoeken.
Ook het zakelijk toerisme komt naar de gemeente vanwege het groen en de bereikbaarheid. De provincie moet dus zorgen dat het OV in orde is. Er moet extra geld naar ondernemers die alternatieven ontwikkelen voor duurzaam vervoer buiten de dienstregeling. Zo kom je nog eens ergens.

Minder regels. D66 vindt dat de Provincie wat minder op feitelijke uitkomsten moet sturen, en wat meer op het stimuleren van eigen initiatief van gemeenten, inwoners, ondernemers en belangengroepen. Daarom zullen we samenwerking tussen regionale partijen ondersteunen, zodat de verantwoordelijkheid zoveel mogelijk gedeeld wordt. Er moet meer mogelijk worden: maak van leegstand iets bruikbaars als woonruimte voor starters, broedplaatsen voor kunstenaars of werkplekken voor ZZP’ers. Geef ondernemers en inwoners de kans om duurzame initiatieven te nemen waar de regio belang bij heeft, ook als dat een investering van de provincie nodig heeft. Er zijn wensen genoeg, kom maar op met die plannen!

Beter onderwijs. Met voor de klas staan bemoeit de provincie zich niet. Maar we kunnen wel bijdragen aan een beter contact tussen bedrijven en scholen om het onderwijs en de praktijk op elkaar af te stemmen. Daarbij betrekken we de Economic Board Utrecht en het Science Park Utrecht. We willen letterlijk zo weinig mogelijk drempels om naar school te gaan, dus we helpen de scholieren met veilige fietspaden en oversteekplaatsen. D66 zal in de nieuwe Staten voorstellen dat de provincie gaat helpen met het energiezuinig maken van schoolgebouwen, onder meer ten behoeve van de nieuwbouw van scholen in de gemeenten. Zo blijft er voor de school meer geld over voor kwaliteit van onderwijs. Overigens kunnen scholen nu al gebruik maken van mogelijkheden zoals Duurzame Binnenstedelijke Ontwikkeling.

Tijn Dries uit Maarn is kandidaat nr 13 op de lijst van D66 #PS2015.

 

Wat zijn dit voor columns?

Hillridge zoekt graag naar minder clichees en vroeg deelnemende partijen aan hun lokale kandidaat te vragen een column te schrijven, met de volgende richtlijn:

  • De columns mogen pakweg 350 woorden tellen (minder is altijd beter weet de goede columnist) en zich uiteindelijk toespitsen op de Heuvelrug.
  • Maak de kiezer duidelijk wat de Provincie of het Waterschap voor de Heuvelrug kan betekenen als jij of jouw partij gekozen wordt.
  • Liever geen algemeenheden, en zeker geen landelijke verhalen. Pak liever een lokaal detail dat jouw kandidatuur goed illustreert.

end faq

{accordionfaq faqid=accordion3 faqclass=”lightnessfaq defaulticon headerbackground headerborder contentbackground contentborder round5″ active=item1}


SURF DOOR NAAR PS’15