Columns WTSCHP '15

Columns WTSCHP’15: Polderen in het waterschap

In de laatste column in de serie WTSCHP’15 -en zo ongeveer de eerste echte- schudt multikandidaat Hans Boerkamp (Water Natuurlijk, D66) aan een heilig huisje in het Waterschap: de benoemde leden.

 

Polderen in het waterschap

Afgelopen week ontving ik een brief van de Nederlandse Vereniging van Waterschapsbestuurders namens Bedrijven. Een hele mond vol. Die brief kreeg ik omdat ik lid ben van Provinciale Staten van Utrecht, zeg maar het parlement van de provincie.
“Wat heeft de provincie met de bestuurders van het waterschap te maken?”, zult je je misschien afvragen. Een simpel antwoord zou kunnen zijn dat we op 18 maart a.s. verkiezingen hebben voor zowel de leden van provinciale staten als voor het algemeen bestuur van het waterschap. Dat ligt bij de laatste echter wel wat moeilijker.
Op die dag kiezen we namelijk wél alle leden van provinciale staten, maar niet het hele algemeen bestuur van het waterschap. Daar bestaan zogenoemde ‘geborgde’ zetels, gereserveerde plekken voor doelgroepen bedrijven, landbouw en natuurorganisaties.
Daar mogen we iets van vinden als provincie, want we zijn zeg maar opdrachtgever van het waterschap. Die laatste gaat over het realiseren van veilige dijken en droge voeten.
Op voorstel van onder meer D66 en GL gaat de provincie Utrecht in Den Haag voorstellen om die verplichting van geborgde zetels voor de volgende keer af te schaffen. Die belangen kunnen namelijk ook prima door gekozen volksvertegenwoordigers worden behartigd.
Daar waren deze vereniging het niet mee eens. Het waterbeheer is in Nederland buitengewoon goed geregeld. Dat blijkt inderdaad ook uit internationaal onderzoek. Dat moet je volgens hen dus niet veranderen.
De waterveiligheid in Nederland heeft hoge prioriteit, dit in tegenstelling tot in sommige andere landen. Ik denk echter niet dat die kwaliteit achteruit zal gaan als alle bestuursleden van het Waterschap gewoon gekozen zouden worden. Dat ook de belangen voor de doelgroepen met geborgde zetels groot zijn ontken ik niet, maar waarom geeft dat recht op een grotere stem?
Je zou toch denken dat als ze ergens in bestuurlijk Nederland goed moeten kunnen polderen met belangenorganisaties, dat dit toch wel bij het Waterschap moet zijn.
Twitter: @HansBoerkamp

Hans Boerkamp is sinds 2011 lid van Provinciale Staten van Utrecht namens D66 en is ook kandidaat (#3) voor een nieuwe periode. Hij is nu woordvoerder natuur, landbouw, water en cultureel erfgoed. Daarnaast is ook kandidaat (#14) voor het bestuur van het Waterschap De Stichtse Rijnlanden voor Water Natuurlijk.

 

Wat zijn dit voor columns?

Hillridge zoekt graag naar minder clichees en vroeg deelnemende partijen aan hun lokale kandidaat te vragen een column te schrijven, met de volgende richtlijn:

  • De columns mogen pakweg 350 woorden tellen (minder is altijd beter weet de goede columnist) en zich uiteindelijk toespitsen op de Heuvelrug.
  • Maak de kiezer duidelijk wat de Provincie of het Waterschap voor de Heuvelrug kan betekenen als jij of jouw partij gekozen wordt.
  • Liever geen algemeenheden, en zeker geen landelijke verhalen. Pak liever een lokaal detail dat jouw kandidatuur goed illustreert.

end faq

{accordionfaq faqid=accordion3 faqclass=”lightnessfaq defaulticon headerbackground headerborder contentbackground contentborder round5″ active=item1}


SURF DOOR NAAR WTSCHPS’15