WTSCHP '15; persberichten en ingezonden

Water Natuurlijk HDSR voor innovatieve waterzuivering

(ingezonden door Water Natuurlijk)

Houten, 9 maart 2015
Water Natuurlijk HDSR voor innovatieve waterzuivering
Marjan Minnesma, directeur van de Urgenda en drie maal verkozen tot duurzaamste Nederlander, vindt dat ”Water Natuurlijk hart heeft voor duurzaamheid en innovatieve ontwikkelingen. Daarnaast zijn natuurlijk droge voeten en bescherming tegen het water en veilige dijken en schoon (oppervlakte) water heel belangrijke aandachtpunten”. Daarom is er ter gelegenheid van de waterschaps verkiezingen een campagnefilmpje gemaakt met Marjan en Guus Beugelink, lijsttrekker van Water Natuurlijk De Stichtse Rijnlanden (HDSR).

Guus: “Ik ben erg blij met de ondersteuning van Urgenda en Marjan Minnesma. Onze doelstellingen sluiten mooi op elkaar aan. En RWZI’s zijn een bron van allerlei spannende innovaties en bieden daardoor veel mogelijkheden tot verduurzaming.”

Het filmpje is tijdens de landelijke start van de waterschapsverkiezingscampagne van Water Natuurlijk in het Watermuseum te Arnhem live gegaan. De lijsttrekker van Water Natuurlijk en huidig loco-dijkgraaf HDSR, Guus Beugelink, geeft in het filmpje een rondleiding aan Marjan. Beiden geven het belang aan van keuzes en mogelijkheden van duurzame rioolwaterzuivering zoals bijvoorbeeld in Nieuwegein/IJsselstein en Utrecht.
Marjan geeft daarbij een advies voor 18 maart…

Water Natuurlijk HDSR nodigt u uit om het campagnefilmpje van Water Natuurlijk te bekijken. www.youtube.com/watch?v=GUn-kelAuR0