Heuvelrug

Dienstmededeling: op reis

Hillridge zal de komende zeven dagen geen of nauwelijks nieuws brengen, wegens afwezigheid van de voltallige redactie.

De journalist van Hillridge -die er maar niet in slaagt andere journalisten voor het karretje van Hillridge te spannen- verblijft de komende week in Marokko. Daar gaat hij -op de fiets- op zoek naar de kaalkopibis, een vogelsoort waarvan er wereldwijd nog maar enkele honderden rondvliegen.

Omdat die paarhonderd kaalkop- of heremietibissen bijna allemaal in drie kolonies in Zuid-Marokko wonen komt de overleving van de soort aan op de omwonenden in die streek. Daar gaat Hillridge naar op zoek, dingen vragen,  voor een andere, papieren krant.  Maar de weerslag van de tocht zal ook voor de abonnees van Hillridge te vernemen zijn.

Op de verkiezingavond volgende week zal Hillridge de verslaggeving hervatten. Lezers die geinteresseerd zijn in de lotgevallen in Marokko kunnen die nu en dan volgen via de facebook van Hillridge op Reis.