Driebergen

Kamp volhardt in 30km/u op Driebergse Hoofdstraat

Wethouders en verkeersdeskundigen hebben het al driemaal afgeraden. Maar raadslid Erwin Kamp volhardt in zijn strijd voor de aanleg van het centrale deel van de Driebergse Hoofdstraat als 30km-zone. ‘Zone mag ik niet meer zeggen. Een 30km-gebied, dat wil ik.’

{mprestriction ids=”*”}Vanavond ligt opnieuw de inrichting van de Driebergse Hoofdstraat op de vergadertafel van de Heuvelrugse gemeenteraad. Raadsleden mogen -voor de zoveelste maal- kiezen tussen wel of geen rotonde bij de Bosstraat. En een stoplicht of een asverlegging bij de kruising Hogesteeg-Oranjelaan.

Het Doornse D66-raadslid Erwin Kamp deed het al eerder, en legt zich vanavond opnieuw niet bij die keuze neer. Want Kamp wil geen rotonde, geen stoplicht en geen asverlegging. Kamp -en met hem zeker de helft van de gemeenteraad- wil plateaus in plaats van rotonde, stoplicht en/of asverlegging. Met ertussen een 30 km-gebied.

Dat schept meer duidelijkheid en is goedkoper, zegt Kamp. ‘Wat ik vooral wil voorkomen is dat je een stuatie krijgt waarbij je dan 30, dan 50, dan weer 30 mag rijden. Het is een gebied met veel winkels enrestaurants, dus met veel mensen. Ik wil vooral duidelijkheid. Dat de automobilist weet dat 50 km/u te snel is. Dat 30 km/u nodig is om de veiligheid van voetgangers en fietsers te waarborgen.’

Met 30 km/u neemt de kans op ongelukken met een kwart af, weet Kamp uit de statistieken. Bovendien krijgen overstekers in het drukke gebied een aantal seconden extra om over te steken. Tegen het stoplicht bestaat verder veel verzet bij omwonenden, bij wie Kamp zich terdege zegt te hebben geinformeerd. ‘Mijn plan is geen optie, dat klopt. Maar hier hebben mensen om gevraagd. Dit komt niet zomaar uit de lucht vallen, en het is geen D66 idee. Het is wat de bevolking wil.’

Maar de gemeentelijke verkeersdeskundigen en verkeerswethouder Veldhuizen laten niet na te zeggen en schrijven dat een 30 km-zone slechts schijnveilgheid geeft. Bovendien vraagt een officiele 30 km-zone, zeggen diezelfde deskundigen, juridisch gezien om een inrichting die het bestaande, al driemaal herschreven plan opnieuw in de prullenbak doet verdwijnen, met alle vertraging en oplopende kosten van dien.

En daarom zegt Kamp, heeft hij het woord ‘zone’ uit de laatste versie van zijn motie geschrapt. ‘Zone, dat zal ik niet meer zeggen. Noem het een 30km-gebied. Of 30 km-regime. Er zijn veel te veel mensen die zeggen: dit kan niet, dit mag niet. Maar dat is niet waar. Je mag creatief zijn, ook al voldoet het niet precies aan de verkeerskundige eisen. Ik zie de beperkingen die een ambtenaar voelt, maar misschien moeten we een beetje buiten het juridisch kader durven denken.’ 

En, zegt Kamp over het belangrijkste bewaar tegen zijn plan: ‘je kunt wel zeggen: we kunnen de maximumsnelheid juridisch niet afdwingen, maar belasting betalen willen mensen ook niet. Dat is geen reden om de belasting af te schaffen. Het kan best zijn dan controle moeilijk is, maar dat mag geen reden zijn om je niet aan een regel te houden. Laat iedereen die een voetganger of fietser aanrijdt zich maar voor de rechter verantwoorden.’

Bijkomend voordeel van zijn voorstel is een beperking van de kosten, met wel €400.000, op een budget van €2 miljoen. Die besparing mag wat Kamp betreft weer gebruikt worden voor de plateaus, voor rood asfalt, wat maar nodig is. ‘Dat is een kwestie van uitwerking, dat laat ik aan de ambtenaren, die weten beter hoe je die duidelijkheid creeert,’ zegt Kamp, die niet gelooft dat zijn motie voor verdere vertraging zorgt. ‘Wat mij betreft kan de inrichting zoals die nu getekend staat verder gehandhaafd.’

Omdat Kamps voorstel behalve door D66 ook gesteund wordt door VVD, Links Heuvelrug en CU is er sowieso al een meerderheid voor. Kamp hoopt dat andere partijen zich vanavond bij de motie aansluiten. ‘Ik had het twee weken geleden al kunnen doorduwen, maar zo zit ik niet in elkaar. Ik zoek naar consent, naar de grootst mogelijke meerderheid. Men noemt me soms wel een drammer, maar ik geloof oprecht dat dit plan beter is. Dat je hiermee voorkomt dat je over tien jaar zegt: dat plan was toch onvoldoende.’ {/mprestriction}

Lees ook:
Plan Hoofdstraat opnieuw doorgeschoven (€)
Hoofdstraat: wel/geen* stoplicht, rotonde, 30 km (€)

Misschien toch weer wel een rotonde
Toch maar geen rotonde bij Bosstraat
Opknappen Hoofdstraat op lange baan
Gemeente kiest voor ‘voldoende’ oplossing Hoofdstraat
Rotonde Bosstraat terug op agenda; UPDATED

4,2 miljoen voor Driebergse Hoofdstraat
Nieuwe Hoofdstraat: autoverkeer in keurslijf
Opnieuw verkeersongeluk Driebergse Hoofdstraat
De ideale oplossing is er niet