Ingezonden

Nieuwe samenwerkingsovereenkomst Hart van de Heuvelrug

(ingezonden door gem Zeist)

 

Op 10 maart hebben de Colleges van de provincie Utrecht en de gemeenten Zeist en Soest ingestemd met de nieuwe samenwerkingsovereenkomsten voor Hart van de Heuvelrug en Park Vliegbasis Soesterberg (www.hartvandeheuvelrug.nl). De Colleges leggen de overeenkomsten nu ter besluitvorming voor aan de Provinciale Staten en gemeenteraden.

 

Hart van de Heuvelrug is gestart in 2004 vanuit een unieke samenwerking tussen maar liefst 17 partijen die een gezamenlijke ambitie hadden: 26 projecten realiseren in het Hart van de Heuvelrug waardoor de rood-groen balans verbeterde. Rode projecten moesten geld opleveren voor de realisatie van natuur.

De afgelopen 10 jaar is enorm veel werk verzet. Veel daarvan is goed zichtbaar en inmiddels lijkt het alsof het nooit anders is geweest. Wie kent de bebouwing van het Jessurunkamp nog? Wie heeft nog weet van de bodemverontreiniging bij het Kodakterrein? De Vliegbasis heeft nog de robuuste kenmerken van weleer, maar is tevens getransformeerd tot een natuurgebied van formaat met bijzondere recreatieve mogelijkheden, ruim 380 hectare is midden in Nederland vrij gekomen voor bewoners uit de regio en bezoekers uit het hele land. Met als kers op de taart het Nationaal Militair Museum.

 

Nieuwe ambities in een nieuwe tijd: Hart van de Heuvelrug blijft kloppen

De afgelopen drie jaar is hard gewerkt aan de herijking van het Programma. Er is gekeken naar de verschillende projecten en of die wellicht anders uitgevoerd zouden moeten worden dan 10 jaar geleden is bedacht. Er is gezocht naar nieuwe oplossingen om de veranderde ambities een plaats te kunnen geven. En er is gezocht naar een manier waarop de partners de resterende projecten van het programma kunnen realiseren. Het is gelukt. Er zijn nu nieuwe afspraken gemaakt over de samenwerking en de voorwaarden. Met dezelfde passie en hernieuwde energie gaan drie partijen verder om de ambities af te ronden.

 

Het afgelopen jaar hebben de drie partijen intensief overleg gevoerd over de uitwerking van deze basis in een tweetal samenwerkingsovereenkomsten. De nieuwe afspraken geven invulling aan het Afsprakenkader en leggen een beter fundament onder de samenwerking.

De drie partners kijken er naar uit gezamenlijk de schouders te zetten onder om, samen met andere partijen, de laatste projecten uit het programma te realiseren.

 

De nieuwe Samenwerkingsovereenkomsten worden door de Colleges aan de Provinciale Staten en gemeenteraden voorgelegd. Zij stellen de overeenkomsten naar verwachting eind april vast, waarna de nieuwe samenwerking een feit is.