Ingezonden

Overlegavond op 25 maart over verbreding Utrechtseweg

(ingezonden door gem Zeist)

 

De gemeente Zeist wil de Utrechtseweg verbreden om het verkeer beter door te laten stromen. Het gaat met name om het stuk tussen de oversteek bij de Jordanlaan tot en met het kruispunt met de Kromme Rijnlaan en de Dreef. Op woensdagavond 25 maart houdt de gemeente een overlegavond voor omwonenden en andere belanghebbenden over de verbreding van de weg.

 

Verkeerswethouder Roy Luca: “We willen dit wegdeel verbreden omdat er zowel in de ochtendspits als in de avondspits files staan. En het lijkt erop dat het er de komende jaren alleen maar drukker wordt. Tegelijk met de verbreding, willen we de uitstraling en het groene karakter van de omgeving verbeteren.”

Uit een verkeersstudie blijkt dat een verbreding van de Utrechtseweg ervoor zorgt dat het verkeer in beide richtingen beter kan doorstromen. Volgens de studie verdwijnen de files voor de kruising met de Kromme Rijnlaan. Ook de verkeersveiligheid bij de oversteek Jordanlaan neemt toe.

 

Overlegavond 25 maart

De veranderingen hebben effect op het verkeer en de uitstraling van dit stukje Zeist. Ook kan de vormgeving van de weg consequenties hebben voor de omwonenden. Daarom houdt de gemeente een overlegavond op woensdag 25 maart van 19.30 tot 21 uur in het gebouw van de Rabobank aan de Utrechtseweg 25.

In verband met de voorbereiding vragen wij u zich aan te melden. Dit kan op zeist@zeist.nl onder vermelding van ‘overlegavond Utrechtseweg’.

 

Programma en vervolg

De avond start met een introductie over het project. Daarna worden de aanwezigen in groepjes verdeeld. De gemeente wil dan graag in die groepjes horen welke wensen en gedachten mensen hebben over de herinrichting. Op basis daarvan gaat de gemeente aan de slag met een eerste ontwerp. Dat ontwerp legt de gemeente in een volgende bijeenkomst ter bespreking voor aan de belanghebbenden.

Naar verwachting neemt de gemeenteraad in juni een besluit over het uiteindelijke ontwerp, waardoor het wegdeel in 2016 kan worden aangepast.