Ingezonden

Geen medewerking tweede supermarkt op bedrijventerrein

(persbericht ingezonden door gem Woudenberg)

WOUDENBERG – Het college van Woudenberg heeft naar aanleiding van diverse rapportages en na afweging van alle belangen besloten geen medewerking te verlenen aan planvorming voor een tweede supermarkt op het bedrijventerrein bij de ‘Kop van de Spoorzone’ aan de Parallelweg.

 

Wethouder Gijs de Kruif: “De plannen voor de Kop van de Spoorzone bieden een betere locatie voor de Hoogvliet en dragen bij aan de doelstelling van de Structuurvisie met de gewenste verbetering van het bedrijventerrein. De plannen bieden ook kansen voor een aantrekkelijke entree van het terrein en vergroten de ontwikkelingsmogelijkheden voor bedrijven op de achterblijvende locaties. Het verplaatsen of toevoegen van een tweede supermarkt is echter te ingrijpend. Aandacht voor bedrijvigheid in het centrum is zeker ook van belang. Dit hebben wij heel zorgvuldig afgewogen.”

 

De aanleiding voor dit besluit is het verzoek van ontwikkelaar Woudenberg Vastgoed BV. De ontwikkelaar wil de aanwezige consumentgerichte bedrijven op het bedrijventerrein verplaatsen naar de Kop van de Spoorzone. Hier wil Woudenberg Vastgoed BV ook supermarkt Aldi aan toe voegen vanuit het centrum. Op grond van diverse rapporten is geconcludeerd dat de verhuizing van deze supermarkt nadelige invloed heeft op de aanloop in het centrum van Woudenberg, maar ook in Scherpenzeel. Het college heeft de ontwikkelaar gevraagd om de plannen zonder tweede supermarkt verder uit te werken.

 

Raad bespreekt besluit

Het college legt haar besluit over het principe-verzoek voor aan de gemeenteraad en vraagt de raad om wensen en bedenkingen kenbaar te maken. Deze vergadering vindt plaats op dinsdag 7 april 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Iedereen is van harte welkom om deze vergadering bij te wonen. De ontwikkelaar werkt de plannen daarna verder uit. Definitieve besluitvorming vindt plaats bij de herziening van het bestemmingsplan. Voorafgaand daaraan is er inspraak en overleg met omwonenden en andere belanghebbenden.