Ingezonden

Benoeming informateurs coalitieonderhandelingen

(ingezonden door prov Utrecht)

Benoeming informateurs coalitieonderhandelingen

Na de Provinciale Statenverkiezingen 2015 is gebleken dat de fracties van D66 en VVD in stemmenaantal weinig verschillen. Er is uitgesproken om samen de verantwoordelijkheid op te pakken om tot een nieuw college van Gedeputeerde Staten te komen.
Dat is een college dat kan rekenen op een stabiele meerderheid in Provinciale Staten. Als informateur zullen gaan optreden de heren A.J. Gerritsen namens de VVD en dr. A.G. Schouw namens D66. De heer Gerritsen is burgemeester van De Bilt en oud-voorzitter van de VVD-Kamercentrale Utrecht. De heer Schouw is Tweede Kamerlid voor D66 en voormalig Eerste Kamerlid en oud-partijvoorzitter van D66. De planning is dat volgende week de rapportage verschijnt. Deze zal openbaar worden gemaakt.

Lees ook:
Voorkeurstem voor vrouw. Lijst blanco dichtbij zetel

Definitieve uitslag waterschapsverkiezingen HDSR 2015
Definitieve uitslagen Provinciale Staten Verkiezingen Utrecht