Heuvelrug

Voorkeurstem voor vrouw. Lijst blanco dicht bij zetel

674

De definitieve uitslagen zijn binnen, met een aantal opvallende deelresultaten: Lijst blanco mist op een haar na een zetel in waterschap HDSR en vijf vrouwen verdringen hoger geplaatste mannen. Heuvelrug blijft met drie personen vertegenwoordigd in provincie en waterschap.

Voor de provincie zijn dat lijsttrekker Hiltje Keller van de Partij voor de Dieren en Kees Kranenburg namens Christenunie, dat een derde zetel in de wacht wist te slepen. Beide statenleden komen uit Driebergen en vervangen topografisch gezien de vertrekkende Driebergse statenleden Blom (PvdA) en Van Wikselaar (SGP).

Doornaar en bestuurstijger Reinout Woittiez -sinds kort ook al de directeur NFI- is de derde Heuvelrugger in een regionaal Utrechts bestuursorgaan. Woittiez neemt namens de VVD zitting in het Waterschap Stichtse Rijnlanden (HDSR).

In het bestuur van het waterschap Vallei en Veluwe -verantwoordelijk voor het waterbeheer ten noorden van de Heuvelrug: Maarn, Maarsbergen en Overberg- zijn voorzover Hillridge kan nagaan geen Heuvelruggers gekozen.

Vrouwen passeren hoger geplaatse mannen

Opvallend is dat in beide waterschappen een aantal vrouwen vanwege voorkeurstemmen -en niet vanwege hun plek op de ranglijst- benoemd zijn boven mannen die hoger op de lijst stonden. In het HDSR-gebied waren dat Jikke Balkema (PvdA) en Barbara van Genne (Partij voor de Dieren), in het Vallei-gebied Francisca van den Broeke uit Bennekom (CDA), Liesbeth van Dijk uit Ede (PvdA) en Corrie-Christine van der Woude uit Ede (VVD).

Waar het aantal stemmen voor de Provinciale Staten voor bijna alle partijen fors terugliep, daar meer-dan-verdubbelde het aantal stemmen in de Waterschapsverkiezingen. In het waterschap HDSR gingen bij de stembureauverkiezing vorige week 286.160 mensen stemmen, terwijl bij de voorlaatste (brievenbus)-verkiezingen in 2008 slechts 116.184 mensen hun stembiljet in de rode brievenbus deden glijen.

In het waterschap Vallei en Veluwe stemden 417.125 mensen, het getal van het totaal aantal stemmen in 2008 in de Vallei en Veluwe heeft Hillridge niet op tijd bereikt. Overigens bleef het opkomstpercentage voor beide waterschappen ondanks de forse toename nog iets achter bij de opkomst voor de Provincie. De opkomst voor de Provinciale verkiezing was 52,5%, voor HDSR 47,1% (2008:21,44%), voor Vallei en Veluwe 50,05%.

Lijst Blanco: bijna een zetel

Relatief gezien het grootste aantal blanco biljetten viel in waterschap HDSR: 10.434 (ongeldig 2217), dat is bijna een hele kiesdeler (12.441), waarmee een denkbeeldige lijst blanco dichtbij een officiele zetel zou zitten. Het aantal blanco biljetten in waterschap Vallei en Veluwe was 9232 (ongeldig 2933), dat is ook al ruim een halve kiesdeler (18135).

Het aantal blanco biljetten in de provincie was 1573, ver onder de kiesdeler van 10.110, maar het dubbele van het aantal blanco stemmen in 2011: 600.