Ingezonden

Definitieve uitslagen Provinciale Staten Verkiezingen Utrecht

Lees ook:
Voorkeurstem voor vrouw. Lijst blanco dichtbij zetel

Definitieve uitslag waterschapsverkiezingen HDSR 2015
Definitieve uitslag Waterschap Vallei en Veluwe

(ingezonden door prov Utrecht)

D66 en VVD trekken samen op in onderhandelingsgesprekken
In provincie Utrecht eindigen VVD en D66 gelijk op nummer één. Beide partijen behalen negen zetels. Dat blijkt uit de definitieve uitslagen van de Provinciale Statenverkiezingen. Na de finale telling van de stemmen van alle 26 gemeenten, blijkt VVD de grootste partij te zijn met slechts 104 meer stemmen dan D66.
Niels Hoefnagels en Arthur Kocken, lijsttrekkers van D66 respectievelijk de VVD, zijn het er over eens. Deze uitslag maakt samen optrekken tijdens de coalitie onderhandelingen noodzakelijk. Hoefnagels: “D66 is ongeveer even groot als de VVD, zodat het logisch is om nu samen de onderhandelingen in te gaan”. Kocken vult aan: “de VVD vindt het belangrijk dat er snel een nieuw college van gedeputeerde staten komt. Gezien de uitslag moet dat kunnen.”
De volgende onderwerpen komen zeker op tafel namens de VVD en D66. Hoefnagels: “we gaan natuurlijk geen onderhandelingen voeren via de media. Maar onze inzet was en blijft een verduurzaming van de economie. Bijvoorbeeld door het creëren van nul-op-de-meter woningen. Dat levert meer werk en minder lasten op”. De VVD wil dat plannen die er liggen om wegen en openbaar vervoer te verbeteren, worden uitgevoerd. Kocken: “die plannen liggen er, daar moeten we niet opnieuw over gaan praten. De VVD wil verder dat we als provincie nog meer samen optrekken met bedrijfsleven, onderwijs, maatschappelijke organisaties.” En, zo geeft Kocken tot slot aan: “De VVD wil de provincie Utrecht internationaal beter op de kaart zetten. Dat levert extra banen.”

Politiek landschap ongewijzigd
Het politieke landschap blijft wat betreft de partijen ongewijzigd. Alle huidige partijen blijven zitting houden in de Provinciale Staten van Utrecht. Partijen die de koplopers volgen zijn CDA met 6 zetels, PvdA met 5 zetels en de PVV, GroenLinks en de SP behalen alle drie 4 zetels. ChristenUnie behaalt 3 zetels, SGP en PvdD twee en 50-PLUS behoudt de ene zetel. Geen van de vier nieuwe partijen: Provincie@Inwonersbelangen, Vrijzinnige Partij, Libertarische Partij en Jezus Leeft, heeft voldoende stemmen behaald voor een zetel.
Alle definitieve uitslagen zijn per gemeente en voor de hele provincie te vinden op www.kiesjouwutrecht.nl.
Coalitievorming
De grootste partij, in de provincie Utrecht de VVD, voert officieel de regie op de onderhandelingsgesprekken om te komen tot een coalitie. Dit zijn inhoudelijke gesprekken tussen de politieke partijen om vanuit de eigen standpunten te komen tot een pakket van gezamenlijke uitgangspunten voor de komende vier jaar. Als een combinatie van partijen tot overeenstemming komt en samen een meerderheid vormen in de Staten, dan is er sprake van een coalitieakkoord.

Uit het midden van deze combinatie kiezen deze partijen de bestuurders. Dat noemen we bij de provincie ‘Gedeputeerde Staten’. De gedeputeerden, dat zijn de bestuurders, voeren het beleid uit dat de partijen zijn overeengekomen in het coalitieakkoord. De 49 leden van Provinciale Staten controleren de komende vier jaar of Gedeputeerde Staten dat beleid goed uitvoeren en bestaat uit vertegenwoordigers van de politieke partijen die genoeg stemmen hebben behaald tijdens de verkiezingen.

(klik hier voor proces verbaal van de volledige uitslag)