WTSCHP '15; persberichten en ingezonden

Water Natuurlijk weer de grootste partij in De Stichtse Rijnlanden

(ingezonden door Water Natuurlijk)

Water Natuurlijk heeft 6 zetels behaald bij de waterschapsverkiezingen voor De Stichtse Rijnlanden en neemt als grootste fractie in het nieuwe Algemeen Bestuur het initiatief voor de coalitieonderhandelingen. Dat proces is gestart op zaterdag 21 maart met een plenaire bijeenkomst van alle lijsttrekkers. Tijdens die bijeenkomst is ook Maria Wiebosch voorgesteld, die als informateur komende weken gesprekken gaat voeren met de fracties. Joke Leenders wordt de fractievoorzitter van Water Natuurlijk.

Van de lijst van Water Natuurlijk zijn onderstaande kandidaten gekozen in het Algemeen Bestuur van het waterschap:
1) Guus Beugelink, Wijk bij Duurstede (demissionair Hoogheemraad)
2) Joke Leenders, Zeist (fractievoorzitter)
3) Jos Jansen, Houten (penningmeester)
4) Harmke van Dam, Utrecht (secretaris)
5) Els Otterman, Bunnik
6) Carlo Rutjes, Utrecht

Guus Beugelink: “Heel veel dank gaat uit naar alle kiezers, die er in meerderheid welbewust voor hebben gekozen om niet op een traditionele politieke partij te stemmen, maar op zoek zijn gegaan naar vernieuwing. Dus ipv horizontaal te stemmen – voor Provinciale Staten VVD of PvdA, dus voor waterschap ook VVD of PvdA – is men bewust op zoek gegaan naar een alternatief. En dat heeft men gevonden in Water Natuurlijk”.

Maria Wiebosch is aangesteld als de informateur voor de coaltieonderhandelingen.
De planning van die gesprekken is er op gericht om op 22 april in de eerste vergadering van het nieuwe Algemeen Bestuur een nieuw college te kunnen presenteren en te installeren. Of dat gaat lukken is afhankelijk van de stroomversnellingen en de weerstanden die er onderweg blijken te zijn.
Ook landelijk is Water Natuurlijk met 89 zetels de grootste partij in de 23 waterschappen.