Ingezonden

Denk en praat mee over het fietsbeleid op de Utrechtse Heuvelrug

Geachte raads- en commissieleden en andere genodigden,

 

Denk en praat mee over het fietsbeleid op de Utrechtse Heuvelrug

Maandag 20 april a.s. organiseert de gemeente Utrechtse Heuvelrug een rondetafelbijeenkomst over het gebruik van de fiets in de gemeente. De bijeenkomst wordt georganiseerd in het Revius Lyceum in Doorn en begint om 19.30 uur.

 

Waarom deze avond?

In de gemeente Utrechtse Heuvelrug wordt veel gebruik gemaakt van de fiets. Binnen onze gemeente vinden ongeveer 35% van alle vervoersbewegingen korter dan 7,5 kilometer plaats op de fiets. Grote groepen scholieren verplaatsen zich dagelijks in het verkeer. Daarnaast kent onze gemeente ook veel fietsende recreanten. Tot op heden ontbreekt het in onze gemeente aan een integraal fietsbeleid. Aan de fiets wordt selectief en nauwelijks aandacht besteed. Er is geen afgestemd beleid en geen meerjarenprogramma voor de fiets.

 

Wat is het doel van de avond?

Het doel van de agendering van dit onderwerp is het verbeteren van het fietsklimaat in onze gemeente. Besproken gaat worden of hiervoor beleid ontwikkeld moet worden en of er concrete maatregelen genomen moeten worden om het fietsgebruik te stimuleren, de fietsveiligheid te verbeteren en alle inwoners, ondernemers en bezoekers enthousiast te maken om veel meer gebruik te maken van deze vorm van duurzame mobiliteit.

 

Wie zijn uitgenodigd?

Een ieder die betrokkenheid bij de fiets voelt, is uitgenodigd, zoals scholen, recreanten, ondernemers, openbaar vervoer, horeca, belangenverenigingen en de provincie. Aan de aanwezigen wordt gevraagd mee te praten over de verbetering van het fietsklimaat en knelpunten, ideeën en oplossingen aan te dragen voor de hieronder genoemde thema’s

 

Hoe ziet het programma eruit?

19.15 uur: inloop/koffie

19.30 uur: opening/welkom/doel van de avond

19.40 uur: Wat verstaan we onder fietsklimaat? Ervaringen tot nu toe – Herbert Tiemens

20.00 uur: Wat doet de gemeente, recente ontwikkelingen? Sandro Vlug van de gemeente Utrechtse Heuvelrug

20.20 uur: korte pauze

20.30 uur: in subgroepen uiteen om te praten over de volgende thema’s:

1. Educatie

2. Veiligheid

3. Parkeren

4. Fietsnetwerken/verbindingen

21.15 uur: Plenaire terugkoppeling vanuit subgroepen

22.00 uur: Samenvatting en afsluiting: hoe verder?

 

Wanneer, waar en hoe laat?

Maandag 20 april a.s., Revius Lyceum, Driebergsestraatweg 6c in Doorn, aanvang 19.30 uur.

 

Aanmelden

Wij horen graag of u komt. Dit kunt u doorgeven aan Willem Nedermeijer via onderstaand mailadres.

 

Waar meer informatie te krijgen?

Erwin Kamp, email: erwin.kamp@gmail.com, tel. 06-20617665.

Willem Nedermeijer, plaatsvervangend griffier, email: willem.nedermeijer@heuvelrug.nl, tel. 0343565647.