Ingezonden

Uitnodiging bijeenkomsten mantelzorg, re-integratie, ondersteunen van inwoners met een laag inkomen en schuldhulpverlening

Aan de betrokkenen van de gemeenteraad en andere genodigden,

 

Op 13 april vinden er twee bijeenkomsten plaats in de raadzaal in het Cultuurhuis te Doorn die beide vallen onder het sociale domein. Allereerst is er van 19.30 tot 21.00 uur een informatieve bijeenkomst over het Uitvoeringsplan mantelzorg 2015-2016. Het is een bijeenkomst van anderhalf uur, waarbij raadsleden, mantelzorgers, vertegenwoordigers van organisaties en andere belangstellenden de mogelijkheid hebben vragen te stellen en hun adviezen, ideeën en tips naar voren te brengen. Het eerste deel van de bijeenkomst worden enkele mantelzorgers geïnterviewd over waar zij tegenaan lopen, welke ondersteuning zij nodig hebben, wat zij missen en hoe zij de mantelzorg combineren met hun eigen leven.

 

Aansluitend (met een korte pauze) start om 21.00 uur een bijeenkomst over re-integratie, ondersteunen van inwoners met een laag inkomen en schuldhulpverlening.

 

Op 1 januari 2015 trad de Participatiewet in werking. Gemeenten hebben een extra taak bij: het begeleiden van meer arbeidsgehandicapten naar de reguliere arbeidsmarkt. De groep inwoners die gemeenten naar werk begeleiden is groter geworden, de middelen die er tegenover staan zijn minder. Vorig jaar hebben we regionale afspraken gemaakt, daar binnen kunnen we lokaal nog veel doen om inwoners aan een baan te helpen.

 

De raad heeft de ambitie uitgesproken in het raadsprogramma om meer inwoners met een laag inkomen te ondersteunen (van inwoners met een inkomen tot 110% van het sociaal minimum naar 120%). Hoe gaan we dat organiseren? En past dat binnen de dienstverlening die we nu bieden in de Servicepunten en de Sociale Dorpsteams? Een andere ambitie is om Schuldhulpverlening anders, efficiënter te organiseren zodat ook dit past in onze lokale dienstverlening.

 

Deze drie onderwerpen (re-integratie, ondersteunen van inwoners met een laag inkomen en schuldhulpverlening) worden opgenomen in een beleidsplan dat in juni aan de raad wordt aangeboden.

 

We willen u, raads- en commissieleden en de andere aanwezigen) hier nu al vast over informeren, voordat we het gesprek aan gaan met inwoners en betrokkenen.

 

Wij hopen u of een vertegenwoordiger van uw organisatie op de 13e te mogen ontmoeten.

 

Achterliggende stukken vindt u via deze link.

 

Met vriendelijke groet,

 

Willem Nedermeijer

Plaatsvervangend griffier

 

T: 0343-565600

M: 06-20735872

E: willem.nedermeijer@heuvelrug.nl