Ingezonden

D66 schoont Doorn

(ingezonden door D66)

Op zaterdag 28 maart, de Landelijke Opschoondag, toog D66 Heuvelrug traditiegetrouw gewapend met grijpstok en vuilniszak weer op weg. Dit keer koos men Doorn uit en wel voor de route Albert Heyn – Reviuscollege. De fietsroute voor de schoolgaande jeugd. In twee teams ging D66, niet gehinderd door de gestaag neervallende regen, op pad. Een team nam de route over de Driebergsestraatweg/Dorpsstraat, het andere team nam de route binnendoor voor zijn rekening. Het resultaat mocht er zijn. Ofschoon in dit verband een minder gelukkige terminologie. Vele kilo’s zwerfvuil werd in anderhalf uur tijd door de D66-ploeg ingezameld. Veel blikjes, flesjes, plastic verpakkingen van snoep tekenden een duidelijke schoolroute.

“Utrechtse Heuvelrug: ‘De mooiste gemeente van Nederland’ is onze verkiezingsleuze”, aldus D66-fractievoorzitter Hugo Prakke, “maar het is nog zeker niet de schoonste. Hier ligt naar onze mening een schone opdracht voor het Revius en Albert Heyn om samen te kijken hoe dit zwerfvuil, dat duidelijk scholierenkenmerken draagt, gereduceerd wordt. D66 roept beide partijen op hierover eens de koppen bij elkaar te steken. De buurtbewoners, voor wie dit zwerfvuil een doorn in het oog is, zullen dat zeker op prijs stellen”, zo stelde Prakke na het totaalresultaat gemonsterd te hebben. Mede-campagneleidster Marian van Driel constateerde nog een ander probleem: “tjonge, wat een hondenpoep onderweg. Dat moet door buurtbewoners zelf veroorzaakt zijn. Dus die verplichte opruimplicht is ook nog niet tot iedereen doorgedrongen”, verzuchtte Van Driel en spoelde haar schoenen schoon in een regenplas.