Ingezonden

GroenLinks/PvdA zet vraagtekens bij taaleis voor bijstand

(ingezonden door Links Heuvelrug)

De fractie van GroenLinks/PvdA in de gemeenteraad Utrechtse Heuvelrug maakt zich zorgen over de taaleis die landelijk verplicht wordt voor bijstandsgerechtigden. “Het is een onevenredige maatregel, jaagt de gemeente op kosten en het zou weleens discriminerend kunnen werken.” Dat stelt Wilma Hielema namens haar fractie in een reeks vragen aan het college over de kwestie.

Hielema merkt op dat gemeenten steeds meer verantwoordelijkheden krijgen in het kader van de gemeentelijke beleidsvrijheid, maar tegelijkertijd zadelt het rijk de gemeenten op met steeds meer verplichtingen en beperkingen. Zo wordt die deze beleidsvrijheid weer teniet gedaan.
Het meest recente voorbeeld is de Wet taaleis Wwb, net aangenomen door de Eerste Kamer. Daarbij worden gemeenten verplicht aan uitkeringsgerechtigden een taaleis op te leggen.
De kosten zijn voor rekening van de gemeenten. Naast zorgen over de hoge kosten van de uitvoering van deze eis geeft Wilma Hielema van GroenLinks/PvdA aan dat ze de taaleis die opgelegd gaat worden onevenredig vindt. Ook wijst ze op het discriminerende effect van deze Wet.
De fractie van GroenLinks/PvdA wil van het college weten hoe ze de nieuwe regels gaan uitvoeren en betalen en hoe ze het begrip maatwerk, dat ook in de participatiewet belangrijk is, laat terugkomen in die uitvoering. Ook wil de fractie de garantie van het college dat de uitvoering niet in strijd zal zijn met de grondwet en internationale anti-discriminatieverdragen.