Ingezonden

Aansluiting voor Houten op A12 richting het oosten

(ingezonden door prov Utrecht)

31 maart 2015
Inwoners van de gemeente Houten kunnen in de toekomst met de auto ook direct de A12 op richting het oosten. Vanaf de nieuwe Limesbaan (N421) die in april open gaat voor verkeer naar en vanuit westelijke richting (Utrecht/ Den Haag) komt er deze aansluiting vanuit Houten naar het oosten (richting Arnhem) bij. Dit hebben de provincie Utrecht en de gemeenten Bunnik en Houten besloten op basis van aanvullende onderzoeken en gesprekken met ondernemers en bewoners uit het gebied.

Naast de oostelijke aansluiting op de A12 worden er ook een aantal andere maatregelen in het gebied onderzocht. Het gaat dan over verkeer remmende maatregelen op de N410 (Houtenseweg) en Achterdijk om een verkeerstoename door de nieuwe Limesbaan te voorkomen. Het is de bedoeling om het buitengebied verkeerskundig autoluw te houden. Wat voor maatregelen dit precies zijn moet nog worden uitgewerkt, wel hebben alle partijen aangegeven in beginsel geen voorstander te zijn van zogenoemde ‘spitsknippen’, waarbij een straat tijdens de ochtend- en/of avondspits voor autoverkeer is afgesloten.

Verder is geld vrijgemaakt om onderzoek te doen naar de bereikbaarheid van Fort bij Vechten en het toekomstig Castellum Fectio via de bestaande zuidelijke parallelweg van de A12.Ook is afgesproken dat de plannen voor realisatie van een fietstunnel onder de A12 , ter vervanging van de huidige loopbrug worden uitgewerkt. Hiermee ontstaat een volwaardige fietsroute van Houten naar Bunnik en de Uithof.

OVERLAST
In het buitengebied tussen Houten en Bunnik spelen een aantal verkeersproblemen. Omwonenden ervaren overlast van de N410. Zij vinden dat de verkeersveiligheid in het geding is en wensen maatregelen. Ondernemers willen dat het gebied o.a. via de N410 bereikbaar blijft. De bestuurders van de provincie en gemeenten zijn daarom al langer met elkaar en met het gebied in overleg. Zij erkennen de overlast en zoeken gezamenlijk met de bewoners en ondernemers naar oplossingen.

Eerdere varianten, zoals het aanpassen van de N410, stuitten op bezwaren uit het gebied en beide gemeenteraden. De nu gemaakte afspraken over de oostelijke aansluiting op de A12 inclusief aanvullende maatregelen kunnen volgens de bestuurders de problemen op een breed gedragen manier oplossen.

RIJKSWATERSTAAT
Voor de bestuurders van de provincie en beide gemeenten zijn er op dit moment geen andere varianten in dit gebied in beeld. Omdat het om een aansluiting op de Rijksweg (A12) gaat, is voor het voorgestelde plan wel de medewerking van Rijkswaterstaat nodig. In bestuurlijk overleg heeft Rijkswaterstaat aangegeven hierin te willen meedenken. Wanneer blijkt dat een oostelijke ontsluiting niet tot de mogelijkheden behoort, valt de provincie terug op het door Gedeputeerde Staten genomen besluit om de oostelijke ontsluiting van Houten de N410 af te wikkelen.

De komende periode zullen de plannen en daarbij behorende planning worden uitgewerkt.