Ingezonden

Bouw Brede School Kerckebosch vertraagd

(ingezonden door gem Zeist)

 

De start van de bouw van de Brede School in de wijk Kerckebosch is vertraagd door een tegenslag bij de aanbesteding. Op dit moment is nog onduidelijk hoe het definitieve gebouw er uit zal zien en wanneer de bouw precies kan starten. In het gebouw worden de Kerckebosch-locaties van de Damiaanschool en de Montessorischool gehuisvest. KMN Kind & Co verzorgt er de opvang voor kinderen van 0 tot 12 jaar. Het streven is nog steeds dat de nieuwe school medio 2016 klaar is.

 

De vertraging van de bouw van de Brede School is het gevolg van het opschorten van de aanbesteding van het gebouw. Dit was noodzakelijk omdat eerder dit jaar bleek dat er een significant verschil zit tussen de geraamde kosten door de architect en de offertes van een viertal aannemers die hebben meegedaan met de aanbesteding. Op dit moment wordt gekeken hoe het ontwerp kan worden aangepast zodat de Brede School toch gerealiseerd kan worden binnen het vastgestelde budget. Met het aanpassen van het ontwerp zal ook het ontwerp voor de buitenruimte moeten worden aangepast.

 

Presentatie aangepaste ontwerp

De gemeente is opdrachtgever voor de bouw van de Brede School. De Wijkontwikkelingsmaatschappij Kerckebosch (WOM) is verantwoordelijk voor de aanleg van het buitenterrein. Beide partijen hopen voor de zomervakantie een aangepast ontwerp van de school en de buitenruimte te kunnen presenteren aan belanghebbenden en betrokkenen.

 

Vergunningen

Door de benodigde aanpassingen in het ontwerp van het gebouw en inrichting van de buitenruimte zijn de kapvergunning en de bouwvergunning niet meer actueel. De WOM heeft de vergunning voor de bomenkap voor de aanleg van het buitenterrein van de Brede School daarom ingetrokken. De gemeente Zeist heeft haar vergunning voor de bouw van de Brede School ingetrokken.

 

Planning

De nieuwe planning (onder voorbehoud) is dat de vergunningen voor de bomenkap voor het buitenterrein en voor de bouw van de school opnieuw worden aangevraagd medio 2015. De uitvoering van de kapwerkzaamheden zal starten in september; de bouw van de brede school start naar verwachting in oktober.

 

Tijdelijke locatie

Voor de Damiaanschool heeft het verschuiven van de planning geen directe gevolgen. Deze school wordt pas afgebroken als de Brede School klaar is. De Montessorischool blijft tot de zomer van 2016 tijdelijk gehuisvest in het gebouw van het Christelijk College Zeist.

 

Wijkvernieuwing Kerckebosch Zeist

Het Sticht, stichting voor katholiek en algemeen bijzonder primair onderwijs, Stichting Wereldkidz en KMN Kind & Co werken samen met de gemeente aan de bouw van de brede school in Kerckebosch. De brede school is een van de vernieuwingen in de wijk Kerckebosch. De gemeente Zeist en woningcorporatie Seyster Veste werken samen met andere ontwikkelaars aan het levensloopgeschikt maken van deze wijk. Nieuwe of verbeterde voorzieningen, zoals de brede school, komen in een bosrijke wijk waarin nieuwe woningen in verschillende prijsklassen en types worden ontwikkeld. Voor de uitvoering van de plannen richtten de gemeente en Seyster Veste de Wijkontwikkelingsmaatschappij Kerckebosch B.V. (WOM Kerckebosch B.V.) op. Zie ook: www.kerckeboschzeist.nl