Ingezonden

Provincie Utrecht gaat door met zelfde coalitie

(ingezonden door prov Utrecht)

30 maart 2015
Bij de coalitievorming starten vanuit de huidige coalitie van VVD, D66, CDA en GroenLinks. Dat is het advies van de informateurs, na de eerste informatieronde voor de provincie Utrecht. Ook is het advies om de komende periode de focus te leggen op uitvoering van het ingezette beleid met kleine accentwijzigingen op het gebied van voornamelijk duurzaamheid en energietransitie en economie aan de onderkant van de arbeidsmarkt.In opdracht van de twee grootste partijen, VVD en D66, hebben de informateurs vandaag hun rapport afgerond en aangeboden aan hun opdrachtgevers.

Arthur Kocken (VVD): “Voor de VVD is het goed om te zien dat er breed draagvlak is voor het in gang gezette beleid. Ik zie uit naar de gesprekken met de Staten over de nieuwe onderwerpen en de onderhandelingen met D66, CDA en GroenLinks.”

Niels Hoefnagels (D66): “Ik ben blij dat de lijn van het advies van de informateurs overeenkomt met de wensen van D66. Hierbij gaat het vooral om een aantal verschuivingen van het bestaande beleid en het advies om een beknopt coalitieakkoord op te stellen.”

Afgelopen woensdag zijn informateurs Gerard Schouw (D66) en Arjen Gerritsen (VVD) in gesprek gegaan met vertegenwoordigers van alle fracties. Op basis van deze gesprekken hebben ze een advies (pdf, 143 kB) uitgebracht. In het advies staat verder de aanbeveling om de Staten te inspireren om een meer proactieve rol in te nemen en werk te maken van de betrokkenheid van inwoners, partners en bedrijven. Ten slotte wordt aangegeven dat de omvang van het huidige college (4 gedeputeerden) zo zou kunnen blijven.

Vanuit de behoefte om voortvarend verder te gaan, nodigen D66 en VVD deze week nog CDA en GroenLinks uit om te werken aan een nieuw collegeprogramma. Beide informateurs zijn gevraagd om ook in het aankomende traject deze rol op te pakken.