Ingezonden

Oproep aan jongere ouderen

(ingezonden door seniorenorganisaties Utrechtse Heuvelrug)

Oproep aan jongere ouderen

De samenleving heeft anno 2015 grote behoefte aan actief participerende burgers. Dat geldt – zo redeneren de lokale seniorenorganisaties – zeker ook voor de jonge generatie vitale senioren. Daarom starten de samenwerkende ouderenorganisaties in de gemeente Utrechtse Heuvelrug in de maand april een ledenwervingsactie.
Jonge senioren (65 +) voelen zich zeker nog niet oud, maar hebben in de levensfase die volgt op de pensionering meer tijd om zich actief in te zetten als vrijwilliger. Zij zouden ook een bijdrage kunnen leveren aan het lokale ouderenbeleid of voor een van de vele zaken die de ouderenorganisaties organiseren: recreatieve activiteiten, belastinghulp, ondersteuning van meer kwetsbare ouderen, verdieping in domotica en de toepassing daarvan, enzovoorts.

 

ANBO, KBO en PCOB werken samen in het Seniorenplatform Utrechtse Heuvelrug.
Dat platform werkt aan de belangenbehartiging op lokaal niveau en coördineert voorlichtingsactiviteiten voor alle senioren in de gemeente Utrechtse Heuvelrug. De gemeente waardeert de inzet van het platform en stelt ten behoeve van de voorlichting subsidie beschikbaar.

 

ANBO, KBO en PCOB organiseren gezamenlijk vijf informatiebijeenkomsten om belangstellenden te informeren over de verschillende activiteiten die men samen dan wel apart organiseert. Iedereen is van harte welkom op:

 

Maandag 13 april 20.00 uur, Koningshof Doorn
Dinsdag 14 april 19.30 uur, Michaëlhuis Leersum
Woensdag 15 april 20.00 uur, Petrus- en Pauluszaal Driebergen-Rijsenburg
Vrijdag 17 april 19.30 uur, De Ark Amerongen
Woensdag 22 april 20.00 uur, Het Trefpunt Maarn