Ingezonden

Raad stelt kaders vast voor bestemming Slot Zeist

(ingezonden door gem. Zeist)

 

 

Dit jaar wordt de toekomstige invulling van Slot Zeist bepaald. Vanaf 1 januari 2016 moet er een duurzame en financieel acceptabele exploitatie zijn gerealiseerd voor het Slot. Om daartoe te komen wil de gemeente gebruik maken van de kennis en kunde die er in Zeist aanwezig is. In de afgelopen periode heeft de raad samen met het college van burgemeester en wethouders kaders verkend, waarbinnen de invulling moet worden ‘ingekleurd’. Op 31 maart heeft de gemeenteraad een besluit genomen over deze kaders en haar vertrouwen in het interactieve traject uitgesproken.

 

 

De kaders vormen de grove contouren voor de invulling van Slot Zeist: met behoud van het monumentale karakter moet het Slot geëxploiteerd gaan worden ‘van brug tot brug’. Het Slot moet breed toegankelijk zijn en ruimte bieden voor kunst en cultuur, commercie en (cultureel) ondernemerschap. Het Slot blijft eigendom van de gemeente en binnen een termijn van maximaal 5 jaar moet het Slot minimaal 50%(= € 600.000,-) kostendekkend zijn.

Wethouder Marcel Fluitman: “Met deze kaders dragen we de sleutel over aan de samenleving. Ik vertrouw op de inspiratie, ervaring en kunde van bewoners – jong en oud -, experts en andere belanghebbenden om voor de parel van Zeist een mooie bestemming te bedenken. Het Slot mag weer gaan leven.”

 

 

Interactief traject

De invulling van het Slot is een gedeeld vraagstuk van samenleving en gemeente. Daarom heeft de raad besloten de hele samenleving te betrekken via een interactief traject. Om te komen tot concrete oplossingen organiseert de gemeente het zogenaamde ‘SlotLab’. In deze denktank van zo’n 30 personen zit een een mix van deskundigheid, ervaring en belangen van de Zeister samenleving aan tafel. In zes avondbijeenkomsten in april en mei moet het SlotLab komen tot een gedeeld beeld over de toekomst voor het Slot en daarbij passende bouwstenen en oplossingen in een Programma van Eisen voor de aanbesteding. Dit alles binnen de kaders die de raad mee heeft gegeven.

 

Op 29 april en 9 mei organiseert de gemeente een brainstorm op Slot Zeist, het ‘SlotExperiment’. Iedereen kan komen meepraten en ideeën en inspiratie aandragen voor het toekomstig gebruik. De ideeën zullen worden ingebracht in het SlotLab. In juni worden alle voorstellen besproken door college en raad. Voor de zomer neemt de raad een besluit over de uitkomsten en oplossingen en daarmee de toekomst van het Slot. Daarna start het aanbestedingstraject.

 

 

Bestuurlijke vernieuwing

Het traject van bestuurlijke besluitvorming rond de exploitatie van Slot Zeist is nieuw voor Zeist. Nieuw is dat de gemeenteraad en college in een gezamenlijke werkconferentie hebben gewerkt aan de kaders. Raad en college gaan in juni opnieuw samen om tafel om de oplossingen te bespreken. Deze gecomprimeerde wijze van besluitvorming maakt het mogelijk om binnen het jaar een nieuwe exploitatie te realiseren.