Gemeente

College benoemt Marjan Havekes als gemeentesecretaris

(ingezonden door gem Utrechtse Heuvelrug)
Het college van B&W heeft dinsdag besloten Marjan Havekes definitief te benoemen als gemeentesecretaris. Marjan Havekes werkt sinds een jaar op tijdelijke basis in deze functie en heeft nu gesolliciteerd op deze vacature.

De gemeente Utrechtse Heuvelrug staat voor een grote uitdaging en heeft veel ambitie voor de toekomst. Daarvoor is een bekwame secretaris essentieel. De ervaring met Marjan Havekes het afgelopen jaar heeft laten zien dat zij past in het gewenste profiel van gemeentesecretaris voor deze gemeente. Wij hebben het volste vertrouwen dat zij deze functie naar de toekomst toe – met de ambitie die de organisatie heeft – goed kan vervullen.

Marjan Havekes heeft hiervoor gewerkt bij de gemeente Dordrecht. Het afgelopen jaar was ze vanuit die gemeente gedetacheerd bij onze gemeente. Ze heeft brede ervaring op directieniveau binnen gemeentelijk overheid. In die rol is ze goed bekend met het leiden van organisaties en organisatieontwikkelingen. Ook heeft ze ervaring in het sociaal domein en met regionale samenwerking.