Gemeente

College hecht waarde aan lokale media

(ingezonden door gem Utrechtse Heuvelrug)
Het college van B&W van de gemeente Utrechtse Heuvelrug prijst zich gelukkig met het aantal lokale journalisten die het werk van de gemeente kritisch volgen. Dat is essentieel voor het functioneren van de lokale democratie. Het college vindt het belangrijk dat ook uit te dragen. Daarom tekent zij de petitie ‘handen af van de zelfstandigenaftrek.

We zien dat het vak van journalist in de loop van de tijd verandert, bijvoorbeeld door de opkomst van sociale media. Dat betekent onder andere dat er door bezuinigingen en veranderingen bij de lokale media steeds minder ruimte en budget is voor gedegen journalistiek. De artikelen moeten korter en sneller. En er zijn minder journalisten. Dat gaat ten koste van de kwaliteit.

Daar komt bij dat er in de journalistiek veel freelancers/zzp’ers werken. De 2e kamer bereidt een voorstel voor om de zelfstandigenaftrek af te schaffen. Dat maakt het voor een gemiddelde journalist steeds lastiger om het brood te kunnen verdienen als journalist. En dat geldt overigens ook voor veel andere zzp’ers die in onze gemeente werken. Dat komt het ondernemerschap niet ten goede.

Omdat wij veel belang hechten aan ruimte voor ondernemerschap en goede lokale journalistiek, steunen wij de journalisten en zzp’ers in onze gemeente door het tekenen van de petitie.