Driebergen

In memoriam: Jan de Beer

Zojuist bereikte Hillridge het bericht dat de Driebergse journalist Jan de Beer is overleden.  In dat geval is een In memoriam op zijn plaats.

door Anthon Keuchenius

Ik zat een jaar of vijf naast Jan de Beer. Aan een wankel tafeltje, rond het eind van de vorige eeuw, achter de spreekgestoeltes van de plaatselijke Driebergse politici. Er waren nog geen smartphones, dus we luisterden, zuchtten en hadden het er soms over. Niet teveel, Jan was geen spraakwaterval. En dan keerden we huiswaarts en schreven onze stukjes. Die we via een piepend modem naar de verre redacties stuurden.

Jan zag er uit zoals het een journalist betaamt: sjofel, met een kritische oogopslag. Op persgesprekken vroeg Jan nooit zoveel aan de autoriteiten, een enkele vraag richting onderwerp brommen was genoeg om zijn scherpe pen in te dopen. Om daarna aan de slag te gaan met een stripje over hetzelfde onderwerp. De cartoons die hij tekende waren dan altijd nog wat scherper dan zijn stukjes, want Jan was eigenlijk een kunstenaar. 

Jan en ik, we bleven gewaardeerde collega’s. Ik mocht  sjekkies van hem draaien, maar vrienden werden we niet. Daarvoor had ik ook een te grote bek, omdat ik het niet helemaal eens was met Jans manier van journalistiek bedrijven en dat soms al te publiekelijk uitte. Wel bleef altijd het respect voor een journalist die niet bang was en schreef wat hij dacht dat goed was op te schrijven, zonder aanziens des persoons.

Je moet weten: het is niet altijd even dankbaar werk, de lokale journalistiek. Je onderwerp woont niet zelden in dezelfde straat, de critici een straatje verder en er is dus altijd wel iets dat je niet goed doet. Het werk vereist de nodige volharding en daar was Jan heel goed in. Ook al werd Jan niet altijd even netjes behandeld door zijn werkgevers. Voor mij gaat met het heengaan van Jan de Beer in elk geval de lokale Stichtse Courant definitief ter ziele.

Maar Jan was meer dan journalist. De keren dat hij wel enthousiast sprak ging het over zijn kunstenaarschap. Er was een avond dat ik een cd van hem meekreeg, met liedjes die later tot in NRC Handelsblad lovend werden gerecenseerd. Ik zal die cd vanavond nog eens draaien.