Ingezonden

Rekenkamer Zeist: ´Verkeersdrempels meestal goed aangelegd´

(ingezonden door gem Zeist)

 

De Rekenkamercommissie Zeist heeft, na een motie van de gemeenteraad, een onderzoek uitgevoerd naar snelheidsremmende verkeersmaatregelen in de gemeente Zeist. De Rekenkamercommissie concludeert dat het aantal verkeersmaatregelen dat aangepast of overgedaan moet worden beperkt is, maar dat de gemeente de impact van die aanpassingen niet altijd goed inschat en dat de (extra) kosten van de aanleg en vervanging van maatregelen onvoldoende bekend zijn.

 

De Rekenkamercommissie doet negen aanbevelingen naar aanleiding van het onderzoek. Deze richten zich op het in kaart brengen van niet goed uitgevoerde maatregelen, de verbetering van de (interne en externe) communicatie door de gemeente, de samen­werking tussen verschillende gemeente­lijke afdelingen, de opzet van de financiële administratie, de inrichting van participatieprocessen en het creëren van draagvlak voor de aanleg van de maatregelen in een buurt of wijk.

 

Het rapport is op 9 april 2015 aangeboden aan de gemeenteraad en is te vinden via deze link.

 

Onderzoek snelheidsremmende verkeersmaatregelen

De Rekenkamercommissie onderzocht beleidsstukken, hield interviews met ambtenaren en organiseerde klankbordbijeenkomsten met belanghebbenden uit de Zeister samen­leving. Voor het onderzoek zijn ook alle snelheidsremmende maatregelen per wijk in beeld gebracht. In het totaal zijn 1.155 maatregelen geïnventariseerd; vaak drempels of plateaus.

 

Waarom een onderzoek

Het onderzoek is gedaan omdat de gemeenteraad de indruk had dat snelheidsremmende maatregelen niet altijd goed worden uitgevoerd en ook regelmatig moeten worden aangepast of over­gedaan. Zoals de snelheidsremmende maatregelen op de Griffenstijnse­laan en de kruising Oude Arnhemseweg/Scharweijdelaan.

 

Bespreking in de raad

Het college van burgemeester en wethouders geeft een bestuurlijke reactie op het rapport tijdens de Ronde Tafel van de gemeenteraad op 11 juni 2015. U hoeft zich niet aan te melden om hierbij aanwezig te zijn. Wilt u meepraten naar aanleiding van het rapport dan kunt u contact opnemen met de raadsgriffie van de gemeente Zeist, telefoonnummer 14 030 of e-mail raadsgriffie@zeist.nl.

 

Wat doet de Rekenkamercommissie

De Rekenkamercommissie voert onderzoek uit en doet aanbevelingen die ertoe moeten leiden dat het gemeentelijk functioneren verbetert. Hiermee ondersteunt de Rekenkamercommissie de kaderstelling en controle door de gemeenteraad.